Bezpieczny wypoczynek – spotkanie robocze służb i instytucji

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie 12 czerwca odbyło się spotkanie robocze służb i instytucji dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podczas organizowanych obozów harcerskich w powiecie ostródzkim.

Podobnie jak w roku ubiegłym w spotkaniu, któremu przewodniczył bryg. Tomasz Ostrowski –Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie udział wzięli: przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie asp. Marek Olszewski, Łukasz Paprocki i Zygmunt Szymański reprezentujący Nadleśnictwo Stare Jabłonki, z Nadleśnictwa Miłomłyn Monika Paszkiewicz, Krzysztof Marchlewski i Adam Konczanin. Nadleśnictwo Dobrocin reprezentowali: Paulina Partyka – Drzazga, Martyna Kadylak oraz Piotr Kadylak. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Marta Cichewicz –  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wraz z współpracownikami, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Zdzisław Sokołowski wraz z współpracownikami oraz funkcjonariusze KP PSP Ostróda z sekcji kontrolno – rozpoznawczej i wydziału operacyjno – szkoleniowego.

Głównym celem odprawy było dopracowanie zasad współpracy i przekazywania informacji o organizowanych obozach na terenie powiatu ostródzkiego. Po udanej zeszłorocznej akcji podnoszenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywającej w naszym powiecie, w roku bieżącym wypracowany został system łączności z kadrami kierowniczymi obozowisk.

Ponadto ustalone zostały zasady wspólnych wizytacji prewencyjnych na obozach harcerskich. Podczas inspekcji służby i instytucje będą sprawdzały stan zabezpieczeń miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży i sposoby ewakuacji z obozów. Działania prewencyjne mają na celu zminimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczestników obozów, które często zlokalizowane są nad akwenami i na terenach leśnych. W przypadku wystąpienia anomalii pogodowych sprawna i bezpieczna ewakuacja ma kluczowe znaczenie.  (tekst i fot. kpt. Grzegorz Różański)