Warmia i Mazury

Bezpłatna konferencja nt. możliwości wsparcia EE i OZE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Zespół Doradców Energetycznych zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn.: „Możliwości wsparcia EE i OZE – szanse i kierunki rozwoju regionu”.

Konferencja odbędzie się w dniu 6 września 2021r., w godz. 9.30 – 15.00 w Iławie w Grand Hotel TIFFI, ul. Jarosława Dąbrowskiego 9. Do udziału w konferencji zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, przedstawicieli spółek komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz przedstawicieli instytucji związanych z ochroną środowiska, sektora rolnego i organizacji rolniczych.
Podczas spotkania poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz w innych obszarach ochrony środowiska. Zaprezentowana zostanie oferta NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie skierowana do wszystkich podmiotów podejmujących działania związane z ochroną środowiska, w tym z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii.
Konferencja finansowana jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3. POIiŚ.
W załączeniu program konferencji. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy: r.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl do dnia 31.08.2021r.

Dodatkowych informacji udzielają doradcy energetyczni:
Dawid Olbryś tel. (89) 522 02 78 e-mail d.olbrys@wfosigw.olsztyn.pl
Ewa Doskocz tel. (89) 522 02 77 e-mail e.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl
Rafał Sobolewski tel. (89) 522 02 08 e-mail r.sobolewski@wfosigw.olsztyn.pl

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji

(WFOŚiGW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!