Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu – Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem i Świadkom lub Osobom Najbliższym – bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w roku 2019 świadczy bezpłatną pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pomoc osobom pokrzywdzonym, świadkom i ich najbliższym jest udzielana dzięki współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 

W Elblągu z pomocy można skorzystać przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101;

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. (55) 642-44- 25 lub za pośrednictwem e-mail: esas_1@wp.pl 

W Ostródzie (siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

ul. Jana III Sobieskiego 5 lok. 204, 14-100 Ostróda

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc w zakresie:
pomocy specjalistycznej w tym prawnej i psychologicznej oraz finansowej
1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej, psychoterapii, grup wsparcia,
4) pomocy tłumacza języka migowego,
5) doradztwa pierwszego kontaktu,
6) finansowanie kursów i szkoleń,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby,
9) finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
przestępstwem,
10) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
11) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.   

Gdzie szukać pomocy?

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Elblągu, punkt w Ostródzie

(siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie)

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda 

Godziny otwarcia: 15:00 do 17:00  

Poniedziałek – środa  pokój nr 416

czwartek – piątek pokój nr 203

(PCPR Ostróda)