Warmia i Mazury

Bezpłatne warsztaty metodą Design Thinking

Wydarzenie online, które skierowane jest do przedsiębiorców z Warmii i Mazur, odbędzie 12 listopada 2020 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października.

We wrześniu 2020 roku rozpoczął się proces tworzenia instrumentu wsparcia firm z regionu w ekspansji na rynki zagraniczne. Prace odbywają się przy wykorzystaniu techniki Design Thinking czyli „od potrzeby do rozwiązania” i skierowane są do przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

Do tej pory odbył się cykl wywiadów pogłębionych z przedstawicielami firm z różnych branż, a w najbliższym czasie zaplanowano jedniodniowe, bezpłatne warsztaty. Podczas bezpłatnego spotkania uczestnicy będą mogli współtworzyć pomysły na instrumenty wsparcia firm, które zostaną zaproponowane do wdrożenia w perspektywie UE 2021-2027.

Ponadto przedsiębiorcy będą mogli doświadczyć metody design thinking, poznać narzędzia: design thinking, techniki pracy w grupie, wzmacniania kreatywności i budowania zaangażowania w zespole czy pracować metodą design thinking z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej miro i zoom

Praca będzie odbywać się w zespołach pięcioosobowych a następnie w gronie około 20 osób uczestnicy będą dzielić się pomysłami oraz ulepszać wypracowane rozwiązania.

Podczas warsztatów wykorzystane zostaną platformy zoom oraz miro.

Wydarzenie zaplanowano na 12 listopada 2020 roku (w godz. 10-16). Zgłoszenia przyjmowane są do 29 października poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/8tXeALHR8b3vtyZJ9

Liczy się kolejność zgłoszeń, stąd w przypadku dużego zainteresowania rekrutacja może zostać zamknięta wcześniej. W ciągu kolejnych dni roboczych po zamknięciu rekrutacji, ogłoszona zostanie lista uczestników i skontaktujemy się z wybranymi osobami. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z  Eweliną Wyczółkowską (mail: ew@dt-institute.pl)

Inicjatywa realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, Evaluation for Government Organizations S.C. i Design Thinking Institute, działającym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Wsparcie udziału przedsiębiorców (MŚP) z województwa warmińsko-mazurskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości” (Pilotaż GOV-Lab).

Administratorem danych osobowych jest Design Thinking Institute Iwona Gasińska-Mulczyńska (ul. Słowackiego 17/9, 60-822 Poznań, NIP: 5252031818). Wszystkie informacje dotyczące Administratora znajdują się w https://tiny.pl/74n7z

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!