Bieg o „Kryształową Perłę Jeziora Narie”

W imieniu organizatorów zapraszamy na XXI Ogólnopolski Bieg o „Kryształową Perłę Jeziora Narie”.

Poniżej zamieszczamy link do zapisów:
https://elektronicznezapisy.pl/event/3764.html

PROGRAM ZAWODÓW
1/ 8:00 – 9:30 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
2/ 9:50 – uroczyste otwarcie biegu,
3/ 10:00 – start biegu głównego na dystansie 33 km,
4/ ok. 15:00 – uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród) na scenie przy Plaży Głównej w Kretowinach.
WARUNKI UCZESTNICTWA
– W biegu głównym na dystansie 33 km, prawo startu mają zawodnicy, którzy do dnia 6 lipca 2019 r. ukończyli 18 lat,
– Opłata startowa biegu głównego wynosi 35 zł płatna przelewem w trakcie procesu zapisów elektronicznych
do dnia 01.07.2019 r.
– W dniu zawodów opłata startowa wynosi 50 zł płatna w biurze zawodów,
– Raz wniesiona opłata nie podlega zwrotowi i zmianie na innego zawodnika,
– Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą drogą elektroniczną www.elektronicznezapisy.pl lub w dniu biegu w biurze
zawodów,
– Warunkiem udziału w biegu jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
udziału w biegu lub własnoręcznie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną
odpowiedzialność,
– Każdy uczestnik biegu otrzyma pakiet startowy: koszulkę techniczną, numer startowy, posiłek regeneracyjny na mecie
biegu.

regulamin perla XXI 2019.pdf

Uwaga – utrudnienia w związku z biegiem

(org.)