Biuletyn seniorski nr 3

Przedstawiamy trzeci numer biuletynu seniorskiego, zawierający informacje ważne dla środowiska osób starszych, zwłaszcza dla członków i działaczy rad seniorów, tych istniejących i tych, które właśnie powstają. Przypominamy, że na łamach biuletynu można się dzielić swoimi doświadczeniami. Informacje o Państwa działalności, wydarzeniach z życia waszych lokalnych środowisk prosimy przesyłać na kontakt: rzecznik@federacjafosa.pl

Spis treści

 1. Wojewódzka Konferencja „Perspektywy tworzenia rzeczywistości przyjaznej seniorów”.
 2. Laureaci Konkursu Godni Naśladowania
 3. Polityka senioralna w Sejmie – propozycja zmiany korzystnych dla rad seniorów
 4. XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie
 5. Łączy nas turystka – konkurs na małe granty
 6. Wypoczynek na wsi, dokąd jechać?
 7. Europejskie pieniądze na inicjatywy ws. opieki długoterminowej
 8. Warmińsko-Mazurska karta seniora – warto mieć!
 9. Emerytury odbierane za granicą nie są podwójnie opodatkowane
 10. Senioriada 2019 w Wydminach
 11. 13 czerwca W Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja „Perspektywy tworzenia rzeczywistości przyjaznej seniorom”, która była zorganizowana z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych. Była na niej między innymi o aktywności seniorów i perspektywach rozwoju geriatrii w regionie. Przedstawione zostały także przykłady ciekawych inicjatyw adresowanych do osób starszych ze Stargardu Szczecińskiego i Łodzi.

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/4317-wymiana-doswiadczen-i-aktywna-polityka-senioralna

 1. Laureaci Konkursu Godni Naśladowania

19 czerwca poznaliśmy laureatów XVI edycji Konkursu Godni Naśladowania. W kategorii „Organizacja Godna Naśladowania” laureatem zostało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie

„Pozarządowiec Godny Naśladowania” statuetkę otrzymał Piotr Romanowski, prezes Stowarzyszenia Ręką Dzieło w Godkach gmina Jonkowo

Zaś w kategorii „Przedsiębiorca Godny Naśladowania” statuetkę otrzymało Centrum Rehabilitacji Humanus w Olsztynie

Więcej https://www.ropwwm.org.pl/aktualnosci/773/rozstrzygniecie-xvi-edycji-konkursu-godni-nasladow.html

 1. 1 lipca w Sejmie odbyła się konferencja pod hasłem „Polityka Senioralna 2030 – wyzwania i rekomendacje”. Organizatorem seminarium był Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego przewodniczącym jest poseł Michał Szczerba (PO-KO)

Na konferencji przedstawiony został m.in. projekt zmian w Ustawie o samorządzie, które powoływanie rad seniorów uczynią obowiązkiem gmin (dotychczas miało to charakter fakultatywny) a także stworzą podstawy do powstawania i funkcjonowania (również finansowego wsparcia) powiatowych i wojewódzkich rad seniorów,

Patrz: https://www.facebook.com/PlatformaNews/videos/376660076317737/UzpfSTEwNzg1OTE3MjYxMjk5MzoyNTEyNDI5MzU1NDg5Mjg0/

 1. XIII Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Olsztynie odbyło się w dniach 24-27 czerwca. Udział wzięło w nim  ponad 80 delegatów z zagranicy: Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Austrii, Kazachstanu, Uzbekistanu, Rosji, Czech, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także przedstawicieli UTW z Polski. Organizatorem spotkań jest od początku Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie.
 2. Łączy nas turystka – konkurs na małe granty

Spotkanie informacyjne związane z konkursami „Łączy nas turystyka” oraz konkursu na małe granty na rozwój infrastruktury sportowej odbędzie się 8 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Inicjatywa „Łączy nas turystyka” to dotacje na modernizację czy doposażenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Do podziału jest 150 tys. zł. Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Pomoc finansowa zostanie przyznana na zadania, które zostaną zrealizowane do końca 2019 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lipca 2019 roku.

Więcej: https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/4382-turystyka-i-sport-male-granty-do-wziecia

 1. Wypoczynek na wsi, dokąd jechać?

Znamy wyniki tegorocznej edycji konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”. 24 czerwca zarząd województwa zatwierdził werdykt jury przyznając nagrody za rok 2019:

W kategorii „wypoczynek na wsi”:
– I miejsce ex aequo: Plajny – Ogród Dobrych Myśli, Plajny 10. 14-407 Godkowo, www.plajny.pl oraz Majątek Giże Marczak, Giże 41, 19-411 Świętajno, www.majatekgizemarczak.pl.
– II miejsce ex aequo: Domy Konesera. Trzcin 81. 13-324 Trzcin, www.domykonesera.pl oraz Mazurski Folwark, Lisy 19, 19-520 Banie Mazurskie, www.mazurskifolwark.pl.
– III miejsce: Zagroda Warmińska Pszczoła, Purda 124a, 11-030 Purda, www.mazurskaagroturystyka.com.pl.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymały ex aequo:
Agroturystyka i Łowisko Zezuj, Zezuj 3, 11-034 Stawiguda, www.zezuj.pl oraz Allegorło, Gorło 12, 19-330 Stare Juchy, www.allegorlo.pl.
W kategorii „wypoczynek u rolnika” nagród nie przyznano, ponieważ żaden ze zgłoszonych obiektów nie spełniał wymogów regulaminowych tej kategorii konkursowej.
W kategorii „zagrody edukacyjne”:
I miejsca nie przyznano.
II miejsce: Kozia Farma Złotna, Wieś Złotna 29, 14-300 Morąg, www.koziafarma.pl
III miejsce: Ogrody Pokazowe & Motylarnia, Marcinkowo 33a, 11-700 Mrągowo,

https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/4338-ciekawe-lato-na-warminsko-mazurskiej-wsi

 1. W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się opieki długoterminowej (VP/2019/003).

Termin składania wniosków upływa 10 września 2019 r

Całkowity budżet na wsparcie inicjatyw w ramach konkursu to 10 000 000 EUR. Komisja Europejska zamierza współfinansować od 4 do 6 inicjatyw, wyłonionych w ramach konkursu. Wsparcie finansowe nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych inicjatywy.

Każda propozycja przedstawiona we wniosku powinna zmierzać do osiągnięcia co najmniej dwóch z trzech poniżej wskazanych celów:

– opracowanie i przetestowanie innowacyjnych podejść do świadczenia opieki długoterminowej w celu sprostać wyzwaniom związanym z dostępem, przystępnością cenową, siłą roboczą, jakością i trwałością takiej opieki,

– opracowanie trwałych wielopoziomowych modeli partnerstwa, które ułatwiłyby wdrażanie innowacji społecznych w zakresie opieki długoterminowej;

– wykorzystanie innowacji społecznych w planowaniu i monitorowaniu polityki opieki długoterminowej.

http://www.uw.olsztyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9480:wsparcie-opieki-dlugoterminowej-konkurs&catid=193&Itemid=314&lang=pl

 1. Przypominamy, że od wielu miesięcy można stać się posiadaczem warmińsko-mazurskiej karty seniora. To propozycja dla seniorów oraz instytucji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców oferujących usługi lub produkty dla osób starszych. Warto ją mieć, bo w regionie lista instytucji i firm oferujących zniżki dla seniorów ciągle się wydłuża.

Do  korzystania  karty są  uprawnione  osoby,  które ukończyły 60-ty rok życia.

Kartę  otrzymuje  się  bezpłatnie  i  bezterminowo.  Jest  ona  ważna  w  czasie  funkcjonowania projektu.

Kartę można odebrać w Biurze Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) lub za  pośrednictwem  instytucji,  organizacji pozarządowych, samorządów i innych podmiotów współpracujących z województwem przy realizacji projektu.

Aby otrzymać Kartę, wystarczy wypełnić prosty wniosek

https://rowop.pl/aktualnosci/390/warminsko-mazurska-karta-seniora.html

 1. Nie odpowiadaj na wezwanie skarbówki do zapłaty dodatkowego podatku

Urzędy skarbowe w całym kraju przez swój błąd w systemie Twój e-PIT wysłały wiosną 2019 do wielu emerytów żądanie zapłaty nawet 3 tys zł dodatkowego podatku.

Wedle nieoficjalnych szacunków sprawa może dotyczyć 40 tys. osób.

To przez obowiązujący od stycznie program Twój e-PIT. Urząd skarbowy sam za nas wypełnia i rozlicza PIT. Twój e-PIT ma jednak lukę bo system nie odróżnia emerytów mieszkających w Polsce od tzw. rezydentów, którzy mieszkają za granicą.

ZUS od emerytów zamieszkałych w Polsce ściąga na rzecz skarbówki podatek od świadczeń, a od rezydentów,  którzy przenieśli się na stałe za granicę np. do Niemiec, nie ma prawa tego robić. Podatek pobiera bowiem kraj, w którym mieszkają. W to wszystko jest zgodne z międzynarodowym prawem o unikaniu podwójnego opodatkowania.

https://www.rp.pl/Podatki/306279971-Polacy-za-granica-wzywani-do-zaplaty-PIT-za-2018-r-MF-radzi-co-robic.html

Nie odpowiadaj na wezwanie skarbówki do zapłaty dodatkowego podatku

 1. W dniach 14-15 czerwca odbyła się Senioriada w Wydminach. W zawodach uczestniczyło prawie dwieście osób, słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

https://www.wydminy.pl/2-pozostale/1538-senioriada-wydminy-2019

(rowop)