Brak możliwości zakontraktowania kompleksowych świadczeń medycznych

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadziła nowe rozwiązania, które miały usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz poradnie przyszpitalne i tym samym poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach.

Rozwiązania zawarte w ustawie miały zagwarantować odpowiedni poziom, a także ciągłości i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej.

Szpitale, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniu, utworzyły tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). -Zakwalifikowanie szpitala do PSZ jest obecnie gwarancją zawarcia umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym. Dla szpitali, które na dzień wejścia do sieci PSZ nie posiadały zakontraktowanych świadczeń w poradniach przyszpitalnych, zapewnienie kompleksowości staje niemożliwe z uwagi na brak umowy na ten rodzaj świadczeń z NFZ. Trwa to już ponad 3 lata – uważa poseł Elżbieta Gelert.

System PSZ, nazywany popularnie siecią szpitali, funkcjonuje od 1 października 2017 r. Placówki, które się w nim znajdują zostały podzielone na sześć poziomów – trzy podstawowe czyli szpitale powiatowe, ponadpowiatowe i wojewódzkie, a także szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie oraz onkologiczne i pulmonologiczne. Szpitalom, które są zakwalifikowane do sieci gwarantowana jest umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia, a świadczenia finansowane są ryczałtowo.

O przeprowadzeniu zmian w PSZ mówią zarówno dyrektorzy szpitali: mniejszych czy powiatowych.

Interpelację w tej sprawie do ministra zdrowia skierowała m.in. poseł E. Gelert: – Biorąc pod uwagę powyższe proszę o odpowiedź na pytanie: W jaki sposób świadczeniodawca ma prowadzić kompleksową opiekę medyczną, jeśli nie ma możliwości zakontraktowania poszczególnych świadczeń medycznych w poradniach specjalistycznych? Kiedy NFZ opracuje zasady, które umożliwiałyby zakontraktowania świadczeń w przyszpitalnych poradniach przyszpitalnych?(BPEG/red.)