Brak środków na dotacje i doposażenia

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie informuje, że w ramach projektu Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostródzkim (IV) oraz  limitów dostępnych w 2019 roku zostały wyczerpane środki na realizację w 2019 roku następujących zadań:

— dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, — wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy.

— dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

— wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy.

Uwaga:

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie planuje ponowne uruchomienie powyższych form wsparcia w ramach projektów realizowanych od 2020 roku, pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

(PUP Ostróda)