Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno

Gmina Morąg zakończyła realizacje inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łączno – 9,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 12 przepompowni kanalizacyjnych, 166 studni rewizyjnych”. Łączny koszt 2 mln 924 tys. zł  z dofinansowaniem PROW 1 mln 749 tys.  zł.

– Dzięki temu zadaniu poprawią się warunki życia mieszkańców Łączna, dzięki podłączeniu do kanalizacji 64 budynków mieszkalnych, w których zamieszkuje ok. 330 osób. Łączno zostało podłączone do oczyszczalni w Jędrychówku –mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Jaki zakres prac został wykonany?

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łącznie – teren wiejski

– Roboty ziemne

– Roboty instalacyjne – kanalizacja sanitarna grawitacyjna

– Roboty instalacyjne – kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

– Roboty odtworzeniowe

– Ogrodzenie terenu wokół tłoczni i przepompowni PL1

– Utwardzenie terenu wokół tłoczni i przepompowni PL1

– Wykonanie przyłączy elektrycznych pomiędzy złączem kablowym a szafką sterowniczą tłoczni i przepompowni PL1

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łącznie w pasie drogi wojewódzkiej  nr 527 – teren wiejski

– Roboty ziemne

– Roboty instalacyjne – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łącznie w pasie drogi wojewódzkiej  nr 519 – teren miasta

– Roboty ziemne

– Roboty instalacyjne – kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łącznie – teren miasta- obszar zamknięty PKP

– Roboty ziemne

– Roboty instalacyjne – kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łącznie – teren miejski

– Roboty ziemne

– Roboty instalacyjne – Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

– Roboty instalacyjne – kanalizacja sanitarna ciśnieniowa

– Roboty odtworzeniowe

(red.)