AktualnościHALO MORĄG

Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519 stanowiącej obejście miasta Morąga

Burmistrz Morąga, w obwieszczeniu, informuje, że zostało wszczęte na wniosek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, reprezentowanego przez Panią Agatę Cerkiewicz-Czerwińską, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519 stanowiącej obejście miasta Morąga”.

Burmistrz Morąga wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii odnośnie ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia, a także o określenie zakresu ewentualnego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

W związku  z tym, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Morągu, w pok. nr 14, znajdują się dane o wniosku dla inwestycji oraz istnieje możliwość zapoznania się, w godzinach pracy urzędu, z dokumentacją sprawy oraz możliwość składania uwag i wniosków odnośnie toczącego się postępowania administracyjnego.

12971_GR.6220.12.2024_-_Obwieszczenie_informujace_strony_o_wszczeciu_postepowania

***

04.08.2023 SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce podpisał kontrakt z Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Olsztynie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 519 stanowiącej obejście miasta Morąga. Nowy odcinek drogi o długości ok. 5 km połączy drogi wojewódzkie nr 519 i 527. Nowa droga będzie mieć klasę G. Zostanie ona również dostosowana do nośności 115 kN/oś. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy:

Etap I – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej

Etap II – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID

 – Budowa obejścia miasta Morąg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 jest dla województwa warmińsko – mazurskiego przedsięwzięciem niezwykle istotnym. Obwodnica umożliwi odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunkach Olsztyn-Małdyty oraz Olsztyn-Pasłęk. Przez Morąg idzie obecnie cały ruch tranzytowy m.in. z drogi krajowej nr 7 w stronę Olsztyna. Jest to dla mieszkańców, a w sezonie turystycznym również dla turystów bardzo uciążliwe – czytamy w komunikacie SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce.

(UM Morąg/red.)

error: Nie kopiuj!!!