AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Budowa ul. Konwaliowej (od Różanej do Bursztynowej)

Gmina Morąg ogłosiła przetarg nieograniczony roboty budowlane polegające na budowie ulicy Konwaliowej na odcinku od ulicy Różanej do ulicy Bursztynowej. Inwestycja finansowana będzie ze środków własnych morąskiego samorządu.

Teren przyszłej ulicy  zlokalizowany jest na południowo-wschodnim krańcu Morąga pomiędzy ulicą Wróblewskiego, a drogą wojewódzką nr 527 relacji Olsztyn-Morąg. Odcinki ulic Tęczowej, Narcyzowej, Szmaragdowej, Perłowej i Konwaliowej oraz uzbrojenie terenu zostały wykonane w ramach poprzednich etapów.

Inwestycja polegać będzie na budowie ulic dwukierunkowych wraz z chodnikami, oświetlenie uliczne, sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z tłocznią ścieków, z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z separatorem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do rzeki Dreli.

Termin składania ofert / wniosków: 2020-04-29 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-04-29 13:00:00

Planowana inwestycja obejmuje: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w wykonania podbudowy, regulację istniejących studzienek (jeżeli zajdzie konieczność), roboty w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej oraz ułożenia krawężników, roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie oświetlenia ulicy wraz z robotami towarzyszącymi. prace związane z gospodarką istniejącym drzewostanem.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_KI.271.2.2020.DL (PDF, 393.6 KiB)

SIWZ_KI.271.2.2020.DL (PDF, 1.1 MiB)

Wzory formularzy w wersji edytowalnej KI.271.2.2020.DL (DOCX, 66.2 KiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót_Cz_I (ZIP, 39.1 MiB)

Załącznik Nr 8- Dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiary robót_Cz_II (ZIP, 5.2 MiB)

(red./UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!