Warmia i Mazury

Budowanie spójnej polityki prorodzinnej w regionie

„MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA” to hasło XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, które zaplanowane zostały na 2021 rok. Ich oficjalna inauguracja nastąpi 14 maja podczas konferencji online.

Co roku przedsięwzięcie koncentruje się wokół innego aspektu życia społecznego, które wzmacniania rodzinę w jej prawidłowym funkcjonowaniu.

W trakcie Dni Rodziny odbywa się wiele imprez o charakterze rodzinnym. Głównym celem tych inicjatyw jest budowanie spójnej polityki prorodzinnej na Warmii i Mazurach.

W ubiegłym roku ze względu na pandemię wydarzenia odbywały się za pośrednictwem internetu i miały na celu promowanie dobrej relacji małżeńskiej i komunikacji w rodzinie. Tegoroczne wydarzenia przebiegają pod hasłem „MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA”. Zakończenie zaplanowano na 11 czerwca, natomiast podsumowanie odbędzie się 22 października.

Jest to inicjatywa, która powstała z potrzeby głębszego uświadomienia sobie i innym, jak ważną wspólnotą dla każdego człowieka jest rodzinaprzyznaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Dobrze funkcjonująca daje miłość, oparcie, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, stwarza warunki niezbędne do zaspokojenia wszelkich potrzeb, zarówno psychicznych, jak i tych związanych z życiem w społeczeństwie. Miniony rok, rok pandemii koronawirusa w szczególny sposób uwypuklił jak niezmiernie ważna jest dbałość o prawidłowe funkcjonowanie rodzin oraz podejmowanie szeroko zakrojonych działań mających na celu wspieranie ich w prawidłowym rozwoju.

Piątkowa inauguracja XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny rozpocznie się o godz. 10.00 w trybie online na kanale FB (TUTAJ)

Organizatorami przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współudziale Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Agenda konferencji:
– 10.00 – otwarcie konferencji i przywitanie gości,
– 10.10 – wystąpienia członków Komitetu Honorowego XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny:
Gustaw Marek Brzezin – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,
Artur Chojecki – wojewoda warmińsko-mazurski,
ks. abp dr Józef Górzyński – metropolita warmiński,
– 10.30 – Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w 2021 roku: Katarzyna Koplińska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
– 10.40 – wystąpienie Andrzeja Taborskiego – przewodniczącego Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
– 10.50 – wykład inauguracyjny: ks. dr Wojsław Czupryński, Wydział Teologii UWM „Na drodze ku szczęśliwej rodzinie”,
– 11.20 – dobre praktyki Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
– 11:40 – zakończenie konferencji.

Bliższych informacji udziela: Anna Daukszys, tel. 89 52 19 508; e-mail: a.daukszys@warmia.mazury.pl

Do pobrania:
– PLAKAT XXIII WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!