AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Budżetowa sesja Rady Miejskiej w Morągu

XXXII budżetowa sesja Rady Miejskiej w Morągu odbędzie się w dniu 29. 12. 2021 r. Porządek obrad (PDF, 652.2 KiB)

Podjęcie apelu w sprawie działań zmierzających do wybudowania ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Bramka. (PDF, 287 KiB)

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2022 rok. (PDF, 895.1 KiB)

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2021-2033. (PDF, 4.6 MiB)

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2021 r. (PDF, 13.5 MiB)

Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. (PDF, 858.3 KiB)

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022 – 2034. (PDF, 8.2 MiB)

Autoporawka Burmistrza Morąga do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2022 – 2034. (PDF, 4.7 MiB)

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2022 r. (PDF, 26.4 MiB)

Autoporawka Burmistrza Morąga do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Morąg na 2022 r. (PDF, 15.4 MiB)

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących sołtysom sołectw Gminy Morąg. (PDF, 538.9 KiB)

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na rok 2022. (PDF, 12.5 MiB)

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/177/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu partnerskiego „Razem dla rodziny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. (PDF, 561.5 KiB)

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Morąg na lata 2022-2024. (PDF, 8.7 MiB)

Podjęcie uchwał w sprawie gospodarki nieruchomościami. (PDF, 4.9 MiB)

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/565/17 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Morąg. (PDF, 651.9 KiB)

 

error: Nie kopiuj!!!