AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Centrum Pomocy Rodzinie w 20 Brygadzie Zmechanizowanej

Celem Centrum Pomocy Rodzinie będzie pomoc rodzinom żołnierzy realizujących zadania na granicy Państwa poprzez realną pomoc w trudnych sytuacjach życia codziennego oraz żołnierzom powracającym z realizacji zadań służbowych w obszarze przygranicznym;

Opiekunem CPR jest Zastępca Dowódcy Brygady Pułkownik Krzysztof KNUT. Zastępcą Szef Sekcji Wychowawczej st. chor. sztab. Mikołaj BŁOGOSŁAWSKI. W Centrum Pomocy Rodzinie wydzielone są pomieszczenia do swobodnego kontaktu telefonicznego i internetowego dla osób dyżurujących oraz spotkań z rodzinami żołnierzy przebywającymi na granicy.

Do głównych zadań CPR należą:

Pomoc w rozwiązywaniu nagłych problemów zgłaszanych przez rodziny, w tym:

* We współdziałaniu z WOG zapewnienie pomocy fachowej (np. hydraulicznej, elektrycznej);

* pomoc w transporcie najbliższego członka rodziny na zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne, do szpitala, czy przychodni;

* czasowa opieka nad najbliższym członkiem rodziny;

* organizacja videospotkań rodzin z żołnierzami realizującymi zadania ochrony granicy państwowej;

* wsparcie psychologiczne, prawne i duszpasterskie w formie dyżurów telefonicznych i osobistych w rejonie CPR, dla członków rodzin;

* organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych mających na celu integrowanie rodzin żołnierzy realizujących zadania wsparcia Straży Granicznej.

Zadania realizowane są poprzez wykwalifikowany personel jednostek w systemie dyżurów osobistych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00.

Garnizon Morąg nr telefonu 261 328 250 oraz garnizon Bartoszyce 261 327 382. W godzinach 19.00 – 07.00 oraz w soboty i niedzielę nr telefonu 261327444-dyżurny CPR oraz 605 726 937 st. chor. sztab. Mikołaj BŁOGOSŁAWSKI

error: Nie kopiuj!!!