Warmia i Mazury

Certyfikacja produktów w unijnych systemach

Z inicjatywy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa odbyło się spotkanie online (20 października 2020 roku) związane z certyfikacją produktów w unijnych systemach znakowania żywności wysokiej jakości.

Wydarzenie skierowane było do podmiotów – producentów żywności, którzy prowadzą wieloletnią działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mają ugruntowaną pozycję na tutejszym rynku oraz posiadają w swojej ofercie produkty o wieloletniej tradycji wytwarzania.

Ideą inicjatywy było zaprezentowanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z rejestracją i certyfikacją produktów w europejskich systemach znakowania żywności wysokiej jakości tj. Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, przedstawiciel  „Konsorcjum Producentów i Wytwórców Podpiwka Kujawskiego”, który w ostatnim czasie zarejestrował podpiwek kujawski jako oznaczenie geograficzne.

Obecnie w województwie warmińsko-mazurskim nie ma ani jednego produktu, który byłby zarejestrowany w wyżej wymienionych systemach. Zależy nam na tym, aby stworzyć dla producentów platformę współpracy, wsparcia wymiany niezbędnej wiedzy, zaprezentowania korzyści związanych z wyróżnianiem produktów w certyfikowanych europejskich systemach znakowania żywności wysokiej jakości.

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!