Coaching indywidualny i coaching grupowy – trwa nabór

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął rekrutację pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczących w projekcie „Kooperacja – efektywna i skuteczna” na udział w coachingu indywidualnym i coachingu grupowym.

Uczestnicy coachingu indywidualnego będą mieli możliwość poznania swoich mocnych stron jako pracownika, rozwinięcie samoświadomości oraz pełnego wykorzystania własnego potencjału w pracy zawodowej.

Efektami udziału w coachingu indywidualnym będzie ukształtowanie nawyków dotyczących wyznaczania i realizacji celów oraz wzrost samooceny i pewności siebie w konfrontacji z wyzwaniami zawodowymi.

W trakcie coachingu grupowego uczestnicy rozwiną następujące umiejętności:
– stawianie celów i wypracowywanie skutecznych narzędzi ich osiągania,
– prowadzenie rozmowy coachingowej z klientami,
– budowania efektywnej strategii lub taktyki dla poprawy wyników pracy,
– tworzenia atmosfery współdziałania oraz wzajemnego wsparcia i pomocy.

Spotkania coachingu grupowego odbędą się: 13-14 listopada 2019 roku oraz 19-20 lutego 2020 roku.

Miejscem spotkań coachingu grupowego jest Hotel Park w Olsztynie. Spotkania w ramach coachingu indywidualnego realizowane będą w pięciu ośrodkach pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego (Pisz, Korsze, Reszel, Miłomłyn, Morąg) lub w innych miejscach ustalonych przez z pracownikami socjalnymi tych ośrodków.

Dla każdego ośrodka przewidziana są 3 miejsca na spotkania w ramach coachingu grupowego oraz 2 miejsca na spotkania w ramach coachingu indywidualnego.

Na spotkania coachingowe mogą zgłaszać się zarówno osoby, które już uczestniczyły w spotkaniach coachingu grupowego lub indywidualnego jaki i osoby, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada 2019 r. na adres: k.giedrys@warmia.mazury.pl lub a.kociecka@warmia.mazury.pl

Ponadto w dniu spotkania coachingowego należy przedłożyć wypełniony formularz uczestnictwa (załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji – dotyczy osób które do tej pory nie uczestniczyły w projekcie).

Kontakt w sprawie zgłoszeń – Anna Kocięcka tel. 89 521 95 38

Do pobrania: 

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy na spotkania coachingu grupowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy na spotkania coachingu indywidualnego

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa

(wwim)