Coroczne testy sprawności fizycznej strażaków PSP

Każdy strażak co roku zobowiązany jest do zaliczenia sprawdzianu z wychowania fizycznego. Sprawność fizyczna jest nierozłącznym atrybutem skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Niezależnie od zajmowanego stanowiska i płci każdy funkcjonariusz PSP winien w wyznaczonych terminach zaliczyć taki sprawdzian.

Test sprawności fizycznej odbył się zgodnie z rozporządzeniem MSWiA. Zarówno mężczyźni i kobiety na czas zaliczali bieg po kopercie, próbę wydolnościową (tzw. beep test) oraz podciąganie na drążku. W ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP testy zorganizowane były 16 i 18 kwietnia w Morągu i Ostródzie. Komendanci zaliczali test w Olsztynie. Z optymizmem spoglądamy na wyniki egzaminu. Ostródzcy strażacy zaliczyli testy sprawnościowe głównie na oceny wybitne i bardzo dobre.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot. kpt. Bogdan Grzymowicz)