Cudzoziemcy na rynku pracy Warmii i Mazur – spotkanie informacyjne

Bezpłatne spotkanie informacyjne odbędzie się 20 listopada 2019 roku w Elblągu.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną główne aspekty związane z zatrudnianiem cudzoziemców, regulacje prawne, legalizacja pracy cudzoziemców.

Uczestnicy dowiedzą się również o skutkach nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Swoimi doświadczeniami podzielą się przedstawiciele przedsiębiorstw oraz agencji zatrudnienia z regionu Warmii i Mazur.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2019 roku na adres mailowy: een@wmarr.olsztyn.pl. Śniadanie biznesowe potrwa od godz. 10 do godz. 12 w elbląskim Hotelu Młyn (ul. Kościuszki 132).

Inicjatywa organizowana jest we współpracy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Projekt Enterprise Europe Network East Poland współfinansowany jest przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME na lata 2014-2020 oraz ze środków budżet państwa w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)