AktualnościHALO MORĄG

Ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 również w Morągu

W ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20 weźmie udział 37 000 ćwiczących żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych oraz z pozostałych państw Sojuszu i partnerów. 20 000 ćwiczącego personelu amerykańskiego zostanie przerzuconych bezpośrednio z USA do Europy. Przerzut obejmie komponenty pochodzące z wielu dywizji sił lądowych, jednostki Gwardii Narodowej oraz elementów jednostek rezerwowych US Army. W Polsce siły sojusznicze będą obecne m.in. w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Morągu.

Ćwiczenie w 2020 roku odbędzie się w 10 krajach Europy. Powiązane z nim działania będą realizowane w 5 fazach począwszy od lutego do sierpnia 2020 roku z głównym nasileniem aktywności przypadającym na kwiecień i maj 2020 roku.

Cel ćwiczenia

W przyszłości wojska USA muszą być gotowe do rozlokowania i zwycięskiej walki z każdym przeciwnikiem w ramach wielodomenowego konfliktu o dużej intensywności. DEFENDER-Europe 20 zbuduje gotowość strategiczną i zoperacjonalizuje cele strategii obronnej USA i NATO-wskie cele odstraszania, demonstrując przy tym zdolność armii USA do szybkiego rozmieszczenia dużych, wiarygodnych sił bojowych i do szybkiego reagowania na kryzys wraz z sojusznikami i partnerami.

Polskie zaangażowanie w ćwiczenie DEFENDER-Europe 20

Ćwiczenie podkreśla determinację Stanów Zjednoczonych Ameryki do obrony europejskich sojuszników i partnerów oraz podkreśla zaangażowanie USA w misję i bezpieczeństwo NATO.

Powierzenie Polsce roli państwa gospodarza to również wyraz zaufania strony amerykańskiej do Polski jako sojusznika. Jednocześnie jest to dowód na rolę jaką Polska odgrywa w międzynarodowym systemie budowy i umacniania bezpieczeństwa – tak w ujęciu globalnym jak i regionalnym. Jest to szczególnie ważne w kontekście wyzwań stojących przed wszystkimi państwami wyznającymi demokratyczne wartości, zarówno na wschodniej flance NATO jak i w innych rejonach świata.
Siły Zbrojne RP mają bogate doświadczenie w przyjmowaniu wojsk innych państw na terenie Polski – systemowo jesteśmy do tego przygotowani. Skala tego konkretnego ćwiczenia to wielkie wyzwanie mobilizujące do działania zarówno organy wojskowe wielu szczebli dowodzenia. To również nastawienie na efektywną współpracę z władzami lokalnymi w województwach, które przyjmować będą żołnierzy i sprzęt sojuszników.

37 tysięcy żołnierzy (w tym ponad 2 tysiące polskich) z USA i siedemnastu krajów biorących udział w ćwiczeniu (Belgia, Kanada, Czechy, Niemcy, Dania, Hiszpania, Estonia, Francja, Wielka Brytania, Gruzja, Włochy, Holandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Polska i Rumunia) będzie podczas przerzutu w dużej mierze korzystało z polskiej sieci kolejowej, portów morskich, lotnisk, dróg.

Polska jako państwo gospodarz udostępnia wojskowym sojuszniczym dużą część narodowej infrastruktury. Jest to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w sytuacji gdy chcemy uniknąć zatorów na drogach czy kolejek na przejazdach kolejowych – właśnie dlatego współpraca ze sferą cywilną jest dla MON tak ważna.

Współpraca cywilno-wojskowa w tym zakresie ma na celu zminimalizowanie wpływu ćwiczenia na życie codzienne społeczeństwa oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa podczas jego trwania.

W ramach przerzutu lotniczego wykorzystane będą cywilne porty lotnicze w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Siły sojusznicze powracające z udziału w ćwiczeniu (powrót realizowany będzie od czerwca do sierpnia 2020 r.) wykorzystają do tego celu m.in. porty morskie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. 

Sprzęt kołowy przemieszczany będzie drogami publicznymi w specjalnie oznaczonych i pilotowanych konwojach, koleją oraz przy pomocy kołowych zestawach niskopodwoziowych przerzucany będzie natomiast ciężki sprzęt gąsienicowy.
Kwiecień i maj to czas największej intensywności działań – wtedy przemieszczające się siły biorą udział w serii połączonych ćwiczeń m.in. na poligonie w Drawsku Pomorskim oraz na terenie takich państw jak Belgia, Czechy, Estonia, Gruzja, Niemicy, Włochy, Łotwa, Litwa i Holandia.
W Polsce siły sojusznicze będą obecne w: Bartoszycach, Bemowie Piskim, Biedrusku, Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, Gdyni (Babie Doły), Kielcach, Krakowie, Mirosławcu, Morągu, Powidzu, Pruszczu Gdańskim, Szczecinie, Świdwinie, Świętoszowie, Toruniu, Ustce, Wędrzynie i Żaganiu.

Ćwiczenie DEFENDER Europe 20 prowadzone będzie w pięciu fazach:

1-     Przemieszczenie, które rozpoczęło się w  styczniu 2020 r. – obejmuje przerzut jednostek z USA do Europy, pobranie sprzętu z magazynów znajdujących się na terenie Belgii i Niemiec oraz przemieszczenie do właściwych rejonów ćwiczeń. Transport żołnierzy przewidziany jest drogą lotniczą z wykorzystaniem europejskich lotnisk. Sprzęt przetransportowany będzie drogą morską do portów w Niemczech, Holandii i Belgii, a następnie transportem kolejowym i drogowym do rejonów ćwiczeń i miejsc rozmieszczenia m.in. w Polsce.

2-     Ćwiczenie Swift Response na przełomie kwietnia i maja br., będzie operacją desantu powietrznego prowadzoną na poligonach krajów bałtyckich i Gruzji. W części ćwiczenia na Litwie z amerykańską Dywizją Powietrznodesantową współpracować będzie 6. Brygada Powietrzno-Desantowa z Krakowa. 

3-     Ćwiczenie dowódczo-sztabowe, w którym udział wezmą: Dywizja z USA, 12. Dywizja Zmechanizowana i Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód ze Szczecina oraz Wielonarodowa Dywizja Północ-Wschód z Elbląga. Częścią tej fazy ćwiczenia będzie także ćwiczenie artyleryjskie DYNAMIC FRONT. 

4-     Połączone ćwiczenia z wojskami – w maju 2020 r. obejmować będzie wiele mniejszych ćwiczeń prowadzonych przez poszczególne kraje, z udziałem wojsk, które do Europy przybyły w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20.

  1. SPRING STORM– desant morski amerykańskiego batalionu piechoty morskiej w Estonii;
  2. SABER STRIKE– przemieszczenie wojsk i sprzętu USA na teren Litwy przez terytorium Polski;
  3. ALLIED SPIRIT XI– główny epizod taktyczny tej fazy ćwiczenia – pokonywanie przeszkody wodnej.

W części z nich weźmie udział ponad 2000 polskich żołnierzy z 12. Brygady Zmechanizowanej, 9. Brygady Kawalerii Pancernej, 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz Centrum Przygotowania do misji Zagranicznych w Kielcach.

5-     Powrót wojsk i sprzętu do macierzystych jednostek – z końcem maja 2020 r. wojska USA i innych krajów uczestniczących w ćwiczeniu będą wracać do swoich baz. Sprzęt – podobnie jak w drodze do Europy – przewieziony zostanie drogami morskimi i kolejowymi, a żołnierze drogą lotniczą.

Siły Zbrojne RP mają bogate doświadczenie w przyjmowaniu wojsk innych państw na terenie Polski. Skala ćwiczenia DEFENDER-Europe 20 wymusza wprost proporcjonalne zaangażowanie zarówno organów wojskowych wielu szczebli dowodzenia jak i współpracę z władzami lokalnymi w województwach, które przyjmować będą żołnierzy i sprzęt sojuszników.
Przy kluczowych instytucjach wojskowych i cywilnych na terenie kraju zostaną uruchomione specjalne punkty kontaktowe HNS, które będą służyć sprawnej koordynacji wsparcia dla wszystkich uczestników ćwiczenia na terenie Polski.
Wsparcie państwa-gospodarza ma kluczowe znaczenie dla obronności kraju oraz naszej wiarygodności jako partnera i sojusznika w NATO.

HNS (z ang. Host Nation Support) – wsparcie państwa – gospodarza

HNS to cywilna i wojskowa pomoc, udzielana przez państwo-gospodarza (np. przez Polskę w czasie Ćwiczenia DEFENDER-Europe 20) w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom, które są rozmieszczane, wykonują zadanie lub przemieszczają się przez terytorium państwa – gospodarza.

Przybywające do Polski siły sojusznicze będą korzystać m.in. z infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej i morskiej oraz usług w postaci np. zakwaterowanie czy wyżywienia. Polskie instytucje i jednostki wojskowe odpowiadać będą za zabezpieczenie transportu i ruchu wojsk, zapewnienie środków materiałowych (np. paliwo) i technicznych, zabezpieczenie medyczne, łączności, ochrony wojsk, obsługi prawnej i działalności w wielu innych obszarach, które są nierozerwalnie związane ze skuteczną realizacją misji przez wojska sojusznicze, które przebywają poza terytorium własnego państwa.

(red./WP)

error: Nie kopiuj!!!