Ćwiczenia komendanta powiatowego i koncentracja gminna

W piątek 17 września odbyły się ćwiczenia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, które połączone były z koncentracją gminną jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Małdyty. Ćwiczenia odbyły się w Wilamowie, w stanicy harcerskiej.

Nieprzypadkowo wybrano ten obiekt do ćwiczeń. W lipcu podczas gwałtownej burzy odbyła się tam alarmowa ewakuacja trzech obozowisk harcerskich. Dzięki temu w tamtym czasie nikt nie został ranny, a wszystkie dzieci bezpiecznie ewakuowano do szkoły w Małdytach. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w budynku stanicy harcerskiej, który powstał w wyniku uderzenia pioruna oraz zaginięcie osób na akwenie. Ponadto doszło do powalenia przez silny wiatr kilku drzew na drogę dojazdową do obozowiska. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki z morąskiej JRG, wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Małdyty oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Ostróda”. Wspólne ćwiczenia zgrywające, były doskonałym podsumowaniem lipcowych działań ratowniczych, w których przetrenowano rozwiązania ratownicze podczas anomalii pogodowych.

(st. kpt. Grzegorz Różański/ fot. mł. bryg. Marcin Wiśniewski)