Warmia i Mazury

Ćwiczenia współdziałania służb „Wypadek 2022”

Ósmego grudnia na nowym odcinku drogi ekspresowej S5 odbyły się ćwiczenia współdziałania służb ratowniczych organizowane przez Komendę Powiatową PSP w Ostródzie we współpracy z Powiat Ostródzki oraz Gmina Ostróda. Scenariusz ćwiczeń zakładał pozorowany wypadek z udziałem autobusu oraz trzech samochodów osobowych. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznało 27 osób. Zdarzenie zostało zgłoszone telefonicznie przez osobę postronną podróżująca nową drogą ekspresową.

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie zadysponował na miejsce zdarzenia samochody z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie i Morągu oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w: Ostródzie, Samborowie, Reszkach, Smykówku i Turznicy. Na miejsce akcji wyjechały także dwa patrole policji oraz trzy zespoły ratownictwa medycznego. Tą samą drogą przemieszczał się pododdział żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z Morąga. Dowódca WOT zaoferował służbom ratowniczym pomoc. Kierujący działaniami ratowniczymi mł. bryg. Marcin Wiśniewski po rozpoznaniu sytuacji przydzielił zadania zastępom pożarniczym i służbom współdziałającym. Wypadek miał charakter zdarzenia masowego, to oznacza, że występował deficyt ratowników względem osób poszkodowanych. Dowódca akcji zażądał zadysponowania kolejnych sił i środków. Działania ratownicze prowadzone były wielopłaszczyznowo. Niezbędne było przeprowadzenie przez ratowników medycznych procedury „triage”, która ma na celu możliwie najszybszą ocenę stanu poszkodowanych i nadanie im priorytetu ratowniczego w zależności od obrażeń. Na miejsce wypadku dostarczone zostały namioty pneumatyczne wraz z łóżkami polowymi, które stanowiły swoisty „szpital polowy”, czyli miejsce pracy ratowników medycznych, gdzie udzielano pierwszej pomocy i podejmowano decyzje o dalszym transporcie poszkodowanych do placówek medycznych. W dalszej fazie dowodzenie akcją przejął Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mł. bryg. Łukasz Jasiński, który w porozumieniu z przedstawicielami Powiatowego Zarządzania Kryzysowego polecił zorganizować dodatkowe miejsce schronienia dla poszkodowanych w szkole podstawowej w Samborowie. Dodatkowo zobligował żołnierzy WOT do rozstawienia zadysponowanych łóżek polowych oraz polecił przeszukać okolice miejsca zdarzenia w celu odnalezienia ewentualnych osób poszkodowanych, które mogły się oddalić w wyniku doznanego szoku. Ćwiczenia „Wypadek 2022” miały charakter zgrywający pracę służb ratowniczych w naszym powiecie. Ponadto pozwoliły uczestnikom na bliższe poznanie specyfiki zagrożeń w ruchu drogowym, w szczególności na trasach szybkiego ruchu. Dzięki takim symulowanym zdarzeniom wypracowywane są metody udoskonalające współpracę podmiotów przy realnych zdarzeniach. Ćwiczenia odbyły się dzięki uprzejmości Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [GDDKiA], generalnemu wykonawcy budowy odcinka drogi firmie „Budimex” oraz firmie Stalzłom, która udostępniła pojazdy wykorzystane przy pozoracji wypadku.

(KP PSP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!