Człowiek z pasją – zawodowy strażak w „Jedynce”

W ramach programu „ Zawsze marzyłem, aby zostać…”  uczniów klasy IIIA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu odwiedził  zawodowy strażak. Zbigniew Jankowski obecnie jest w stanie spoczynku, jednak przez  28 lat pracował w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Morągu.

Zaproszony gość opowiedział od czego zaczęła się jego przygoda ze strażą, wskazując drogę od dziecięcych marzeń i książki „ Jak Wojtek został strażakiem”  skończywszy na Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, która nadała mu uprawnienia do wykonywania zawodu strażaka. Poza tym uzmysłowił dzieciom, że poza świetną kondycją fizyczną dobrego strażaka powinna cechować empatia i chęć niesienia pomocy w każdej sytuacji. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści gościa, zadawali wiele pytań.  Jak się okazało do zadań strażaków nie należy tylko gaszenie pożarów. Wykonują bardzo wiele zadań, których głównym celem jest pomaganie innym np.: ewakuacje z miejsca zagrożenia, ratowanie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pomoc ludziom podczas klęsk żywiołowych , poszukiwanie osób podczas wypadków na wodzie.  W ich zakresie jest także ratownictwo medyczne, ekologiczne, a nawet chemiczne. Uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że jest to bardzo trudny i odpowiedzialny zawód. Zbigniew Jankowski przytaczał sytuacje, które miały miejsce podczas jego służb, czym pobudził dziecięcą wyobraźnię. Dzieci były bardzo aktywne, zadawały trafne pytania, a gość rozwiewał wszelkie wątpliwości odnosząc się do swej wiedzy i doświadczenia. Spotkanie było bardzo udane, a cel został osiągnięty – każde z dzieci wie, że wszystko zaczyna się od marzeń. (tekst i fot. Justyna Rogozińska SP 1 w Morągu)