Czternastu strażaków ochotników zdobyło uprawnienia dowódcy

Czternastu strażaków ochotników z powiatu ostródzkiego zdobyło kolejny poziom wyszkolenia. Ukończyli kurs dowódców OSP. Szkolenie odbyło się w ostródzkiej Komendzie Powiatowej PSP, która zdobyła akceptację Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do przeprowadzenia szkolenia na tym poziomie.

21 grudnia druhowie zdali egzamin wieńczący kurs. Dowódca OSP jest bardzo odpowiedzialną funkcją. To często od decyzji dowódcy zależy przebieg akcji ratowniczo-gaśniczych. Dlatego takie uprawnienia mogą zdobyć strażacy, którzy posiadają co najmniej  trzyletni staż od ukończenia szkolenia podstawowego. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu wręczył bryg. Tomasz Ostrowski ostródzki Komendant Powiatowy PSP.

(kpt. Grzegorz Różański/ fot.  asp. sztab. Janusz Markowski)