Czy na Warmii i Mazurach jesteśmy otwarci na świat?

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy potrwają w regionie od 21 do 27 października 2019 roku. Wydarzenie zainauguruje konferencja, która odbędzie się 18 października 2019 roku w Olsztynie.

W roku 2019 hasło przewodnie brzmi „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”. Główną ideą jest ukazanie wielokulturowości w kontekście zainteresowania i lepszego zrozumienia „inności” drugiego człowieka i traktowanie tego zjawiska nie jako zagrożenia lecz jako niezbędnego warunku konstruktywnego dialogu.

Celem Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery jest również: pobudzenie otwartości na kontakty z innymi kulturami, kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury, kreowanie aktywności społecznej i obywatelskiej, ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur, ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole, ukazanie korzyści wynikających z szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym oraz tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur.

Tegoroczne wydarzenie zostanie zainaugurowane regionalną konferencją „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”, która odbędzie się 18 października 2019 r. w Olsztynie (ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności – ul. Obrońców Tobruku 3). Wezmą w niej udział przedstawiciele instytucji publicznych; rynku pracy i edukacji; kadra naukowa oraz młodzież szkolna i akademicka, bezrobotni i poszukujący pracy czy pracodawcy.

Konferencji będzie towarzyszyła dyskusja panelowa nt. „Czy jesteśmy otwarci na świat?” Jej uczestnicy odpowiedzą na pytania związane z zaletami zróżnicowania kulturowego, kompetencjami wielokulturowymi, budowaniem zaufania i tolerancji oraz wychowaniem w duchu tolerancji i akceptacji kulturowej różnorodności.

Zaplanowano ponadto wydarzenia o zasięgu powiatowym. Będą to powiatowe konferencje, targi pracy, seminaria, spotkania, debaty, warsztaty, prezentacje, konkursy i inne przedsięwzięcia realizowane samodzielnie i we współpracy przez instytucje skupione w partnerstwie z terenu całego województwa, w tym powiatowe urzędy pracy.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Wydarzenia w ramach EUROPEJSKICH DNI PRACODAWCY 2019

Program konferencji:
09.30-10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.05 Powitanie uczestników – Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
10.05-10.10 Uroczyste otwarcie konferencji – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko- mazurskiego,
10.10-10.30 Wprowadzenie w temat przewodni konferencji – Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
10.30-10.50 Na przekór stereotypom – dlaczego potrzebujemy pespektywy wielokulturowej? – dr Margaret Amaka Ohja – Nowak, językoznawczyni i trenerka komunikacji międzykulturowej, prezeska firmy Word Idea
10.50-11.10 Czy polska szkoła jest gotowa na różnorodność kulturową? – Kinga Białek, psycholog i trenerka międzykulturowa, właścicielka firmy Cross-Cultural Consulting
11.10-11.30 (Czy) i dlaczego warto mieć kompetencje międzykulturowe? – dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, trenerka, badaczka i wykładowczyni akademicka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
11.30-11.50 Kultura organizacyjna oparta na wartościach. Przykład IKEA Industry Poland, Oddział w Lubawie – Agnieszka Miśkowicz, dyrektor personalny IKEA Industry Lubawa
11.50-12.40 Dyskusja panelowa „ Czy jesteśmy otwarci na świat?”

(wwim)