Czy na Warmii i Mazurach może rozwinąć się turystyka uzdrowiskowa

Turystyka uzdrowiskowa to jeden trendów, który pozwala wydłużyć sezon turystyczny poza miesiące letnie. Warmia i Mazury mają wszelkie atuty, żeby z tego trendu skorzystać.

Jest duża szansa, aby oprócz żeglarzy przyjeżdżali do nas także kuracjusze. Warunki są sprzyjające.

Oprócz unikalnych warunków środowiskowych region Warmii i Mazur ma także potencjał czynników leczniczych: unikalny klimat, złoża borowin i termalnych wód solankowych. Unikalność nieskażonej przyrody jest naszym dużym atutem w rozwoju uzdrowisk.

Warmia i Mazury to ceniona marka turystyczna, która jest kojarzona głównie ze względu na jeziora i czyste środowisko. Dzięki promocji Mazury Cud Natury nasza rozpoznawalność wzrosła. Jak podaje raport PWC Trendy w polskiej ochronie zdrowia 2017, atrakcyjność turystyczna to czynnik wspierający turystykę uzdrowiskową.

Trendy demograficzne, które wskazują na starzejące się społeczeństwo, a co za tym idzie zwiększony popyt między innymi na usługi rehabilitacyjne we wszystkich zakresach medycyny.

Jak dotąd w regionie jest jedno uzdrowisko w Gołdapi. Pomimo, że sanatorium funkcjonuje tam od 2001 roku i jest to jeden z największych obiektów sanatoryjnych w Polsce, województwo nadal nie jest postrzegane jako region uzdrowiskowy. Jedna lokalizacja jak się okazuje to za mało, ale z szansy jaką daje sanatorium w rozwoju gminy chcą skorzystać kolejne miejscowości.

Ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia Statut Ochrony Uzdrowiskowej posiadają już Lidzbark Warmiński, Miłomłyn, Frombork oraz gmina Górowo Iławeckie. Dostępność środków unijnych pozwoliła na inwestycje samorządów w tym zakresie, żeby przygotować niezbędną infrastrukturę na potrzeby przyszłych kuracjuszy. Samorządy też podejmują starania, aby wspólnie działać na rzecz rozwoju uzdrowisk w regionie. W tym celu założyły stowarzyszenie Uzdrowiska Warmii i Mazur.

Starania interesariuszy rozwoju uzdrowisk wspiera Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach projektu InnovaSPA.

WIĘCEJ INFORMACJI 

(wwim)