Czy województwo warmińsko-mazurskie jest bezpieczne?

Ocena stanu bezpieczeństwa województwa warmińsko-mazurskiego były tematem obrad Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Obrady poprowadził Stanisław Gorczyca, przewodniczący Komisji. Radni zapoznali się z oceną stanu bezpieczeństwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r. Raport na ten temat przedstawili przedstawiciele m.in. Policji, Państwowej Straży Granicznej oraz Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej.

Uczestnicy posiedzenia zgodnie stwierdzili, iż nie ma większych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa mieszkańców województwa. – Jako przewodniczący Komisji chciałbym podziękować wszystkim służbom stojącym na straży bezpieczeństwa mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Nasze bezpieczeństwo zawdzięczamy profesjonalnym działaniom i poświęceniu tych służb. Warto też jednak pamiętać, że bezpieczeństwo zaczyna się od nas samych – powiedział przewodniczący Komisji Stanisław Gorczyca.

Warto dodać, iż samorząd województwa warmińsko-mazurskiego wspiera finansowo wszelkie działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa w województwie warmińsko-mazurskim. Co roku z samorządowego budżetu trafiają pieniądze przeznaczone na ten cel.

W 2018 roku sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przekazał gminom 35 dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości 870 tys. zł. Ponadto na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup środka transportu oraz modernizację i rozbudowę monitoringu wizyjnego województwo przekazało 120 tys. zł. Z kolei m.in. na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 200 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup łodzi motorowej, która przyczynia się do zwiększenia liczby patroli wodnych na Zalewie Wiślanym.

Członkowie Komisji wysłuchali także informacji o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Elblągu i Olsztynie.

(wwim)