AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Czym będą zajmowali się morąscy radni w 2023 roku?

Radni ustalili ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2023 rok.

Styczeń

Sesja nie odbędzie się.

Luty

Sesja odbędzie się w dniu 24. 02. 2023 r. godz. 14.00. 1. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej. 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Morąg za 2022 r. 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poniesionych w 2022 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg.

Marzec

Sesja odbędzie się w dniu 31. 03. 2023 r. godz. 14.00. 1. Informacja o sytuacji finansowej MDK oraz MBP — po 2022 r. 2. Informacja o pomocy realizowanej przez MOPS w Morągu w 2022 r.

Kwiecień

Sesja odbędzie się w dniu 28. 04. 2023 r. godz. 14.00. 1. Sytuacja finansowa i funkcjonowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu po 2022 r. 2. Sytuacja finansowa spółek gminnych MPEC, PO, MPZN, PWiK w 2022 r.

Maj

Sesja odbędzie się w dniu 26. 05. 2023 r. godz. 14.00. 1. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Morąg za 2022 r. i uchwalenie wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2022 r. 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2022 r. 3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Morąga za 2022 r. 4. Informacja na temat przygotowania jednostek organizacyjnych Gminy Morąg do nowego sezonu turystycznego.

Czerwiec

Sesja odbędzie się w dniu 30. 06. 2023 r. godz. 14.00. 1. Sytuacja społeczna na terenie Gminy Morąg – stan bezrobocia

Lipiec

Sesja nie odbędzie się.

Sierpień

Sesja odbędzie się w dniu 25. 08. 2023 r. godz. 14.00. 1. Przygotowanie przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Morąg do nowego roku szkolnego 2023 — 2024 — informacja Burmistrza Morąga. 2. Informacja Burmistrza Morąga z funkcjonowania Pływalni „Morąska Perła”.

Wrzesień

Sesja odbędzie się w dniu 29. 09. 2023 r. godz. 14.00. 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Morąg za I półrocze 2023 r. 2. Sytuacja finansowa i funkcjonowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu po I półroczu 2023 r.

Październik

Sesja odbędzie się w dniu 27. 10. 2023 r. godz. 14.00. 1. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Morąg: – stan ochrony przeciwpożarowej — informacja PSP i OSP, – informacja Komendanta Komisariatu Policji w Morągu, – informacja Komendanta Straży Miejskiej w Morągu. 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Morąg za rok szkolny 2022/2023 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Listopad

Sesja odbędzie się w dniu 24. 11. 2023 r. godz. 14.00. 1. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2024 r. 2. Informacja jednostek organizacyjnych Gminy Morąg na temat przygotowania do sezonu zimowego 2023/2024.

Grudzień

Sesja odbędzie się w dniu 28. 12. 2023 r. godz. 14.00. 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2024 r. 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2024 — 2035. 3. Uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2024 r.

Radni upoważnili Przewodniczącego Rady Miejskiej do zmiany terminu sesji w naglącej sytuacji w porozumieniu z Burmistrzem Morąga, Wiceprzewodniczącymi Rady oraz Przewodniczącymi Klubów Radnych.

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!