Czytelnictwo w gminie Morąg w 2020 roku

Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania obejmuje miasto i gminę Morąg. Sieć biblioteczną tworzą: Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, cztery wiejskie filie biblioteczne: w Jurkach, Bogaczewie, Żabim Rogu, Słoneczniku oraz Punkt biblioteczny w Królewie. Stan księgozbioru miasta i gminy Morąg — 71 899. Ilość czytelników zarejestrowanych w 2020 roku: gmina 641 czytelników miasto 2 868 czytelników razem 3 509 czytelników.

Podstawowym zadaniem statutowym MBP jest działalność informacyjna oraz gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, w skład których wchodzą: książki, czasopisma i zbiory specjalne. Biblioteka służąc społeczeństwu w celu zaspokajania potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania i rozwoju kultury.

Ilość czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu:

gmina 1 346 odwiedzin, miasto 22 303 odwiedziny razem 23 649 odwiedzin

Ilość czytelników wypożyczających na zewnątrz:

gmina 4 872 odwiedziny, miasto 23 355 odwiedzin razem 28 227 odwiedzin

Ilość udostępnionych książek na miejscu:

gmina 1057 woluminów, miasto 3 040 woluminów, razem 4 097 wol.

Ilość wypożyczeń książek na zewnątrz:

gmina 9 644 wol., miasto 39 884 wol. razem 49 528 wol.

Ilość udostępnionych czasopism na miejscu:

gmina 321 czasopism, miasto 1 713 czasopisma, razem 2 034 czasopisma

Ilość wypożyczonych czasopism na zewnątrz:

gmina 180 czasopism , miasto 2 283 czasopisma, razem 2 463 czasopisma

Liczba udzielonych informacji (łącznie: rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych):

gmina 1 908 informacji, miasto 13 463 informacje , razem 15 371 informacji

Ilość osób korzystających z Internetu:

gmina 212 odwiedzin, miasto 2 539 odwiedzin,razem 2 751 odwiedzin

Ilość wypożyczonych zbiorów specjalnych na zewnątrz — 18 100 (multimedia, filmy, gry komputerowe i planszowe, muzyka, fotosy, płyty analogowe, przeżrocza, scenariusze,

audiobooki)

średnia dzienna odwiedzin:

gmina 57,5 osoby, miasto 276,2 osoby, razem 333,7 osoby

Ilość wykorzystanych zbiorów specjalnych na miejscu — 873 (fotosy, gry na konsole).

Ilość zainwentaryzowanych książek 2684 wol. na kwotę 58 824,61 zł 14.

Ilość zakupionych książek 2335 wol. na kwotę 50 719,94 zł.

Ilość zainwentaryzowanych multimediów 770 szt. na kwotę 21 234,92 zł

Ilość zakupionych multimediów 749 szt. na kwotę 20 731,47 zł 17.

Ilość zakupionych gier planszowych 19 szt. na kwotę 1 579,11 zł

W 2020 r. nastąpił spadek tych  wskaźników w porównaniu do lat poprzednich ze względu na pandemię i związane z nią rozporządzenia ministerialne, które miały bardzo duży wpływ na organizację pracy biblioteki. W związku z tym MBP w Morągu postawiła nacisk na promocję w sieci organizując 44 imprezy on-line tj. 25 konkursów, 16 quizów, 1 spotkanie autorskie, 1 grywalizację oraz wydarzenie pn. Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Zabookowany Morąg. W imprezach tych wzięto udział 1357 osób i było 74 588 wyświetleń, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu tą formą promocji biblioteki.

Preferencje i wybory czytelnicze oraz inne potrzeby użytkowników.

Morąska biblioteka obsługuje bardzo różnorodną grupę użytkowników:

– dzieci do lat 3 – preferują książki zabawki, 3D, książki z okienkami i dźwiękami, wszystkie książki sensoryczne,

– dzieci od 3 do 8 lat – duże jest zainteresowanie książkami z dużymi literami oraz wspomagającymi naukę czytania, m. in. serie Czytam Sam, Czytam Sobie, Pierwsze Czytanki, książki ćwiczące wymowę, wierszyki i bajki logopedyczne, literatura traktująca o uczuciach i emocjach dzieci, publikacje nawiązujące do kreskówek emitowanych w telewizji oraz pełnometrażowych bajek,

– dzieci od 9 do 10 lat – książki przygodowe mające w treści m. in. zagadki do rozwiązania, opowiadania, których tematem przewodnim są zwierzęta,

– młodzież od 11 do 14 lat – literatura przygodowa i fantastyczna, komiksy,

– kobiety – sagi rodzinne z wątkami historycznymi, literatura obyczajowa i erotyczna, literatura faktu dotycząca zniewolonych kobiet, kryminały.

E-usługi i ich zakres w MBP w Morągu

System biblioteczny SowaSQL udostępnia katalog on-line OPAC pod adresem https://morag-mbp.sowa.pl/.

Czytelnicy w ciągu 2020 r. zalogowali się on-line do swojego konta 7248 razy oraz wykonali zdalnie: 2294 rezerwacji, 2641 zamówień i 2732 prolongat.

Biblioteka współpracuje z portalem e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl, dzięki czemu użytkownicy wyszukujący książki w sieci bibliotek są informowani o naszych zbiorach. Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w 2020 r. zostały zastąpione przez Otwarty System Archiwizacji. Wszystkie 805 opisów dokumentów życia społecznego (głównie fotografii) wraz z strukturą zostały przetransferowane do nowego systemu. Ilość dokumentów w OSA na koniec 2020 r. to 962.

Zbiór książek elektronicznych IBUK Libra: ilość dostępnych publikacji na koniec 2020 r. — 2176 (w tym darmowe — 1681, wykupione — 467, bonusowe — 28), liczba logowań w 2020 r. — 119, liczba sesji w 2020 r. — 397.

W Czytelni dla Dorosłych jedno stanowisko katalogowe jest przeznaczone dla celów korzystania ze zbiorów cyfrowych BN. Zasób cyfrowy Biblioteki Narodowej Academica —3342721 dokumentów (źródło — strona academica.edu.pl z dnia 05-01-2021).

Strona internetowa biblioteki znajduje się pod adresem www.bibliotekamorag.pl.

Jest ona umieszczona na serwerze zewnętrznym w ramach umowy hostingu. Strona wykonana jest w oparciu o system CMS — WordPress, a statystki tworzone są przy udziale wtyczki Google Analytics. W 2020 r. zanotowano 11075 użytkowników, 23542 sesji i 57922 odsłon strony internetowej. Ze względów bezpieczeństwa system WordPress jest na bieżąco aktualizowany. W listopadzie 2020 r. strona została zmodernizowana poprzez zatrudnienie zewnętrznego webmastera w celu wyeliminowania przestarzałych wtyczek oraz przystosowania dostępności wg zasad WCAG 2.1.

(red./MBP Morąg)