Dbajmy o zabytki na Warmii i Mazurach

Trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Konkurs „Zabytek Zadbany” ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków.

Inicjatywa ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

Zgłoszenia można składać w następujących kategoriach:

 1. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
  B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
  C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
  D. Architektura i budownictwo drewniane;
  E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
  F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 stycznia 2021 roku. Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi do 31 maja 2021 r., zaś uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie tytułów – do 30 listopada.

Procedury konkursowe prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa; sekretariat konkursu – NID Oddział Terenowy w Olsztynie.

WIĘCEJ INFORMACJI
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: ot.olsztyn@nid.pl
tel.: 89 521 26 87

(wwim)