Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Spotkanie „Wsparcie płynnościowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” adresowane jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkania online zostanie zaprezentowana oferta pożyczek płynnościowych.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na Pożyczkę Płynnościową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 blisko 31 mln zł.

Pożyczka ma na celu wspomaganie utrzymania firm i  miejsc pracy, jest wsparciem jest wsparciem obrotowym kierowanym do mikro, małych i średnich firm z województwa warmińsko-mazurskiego.

Warunki finansowania Pożyczki Płynnościowej:
– brak prowizji i dodatkowych opłat
– od 0,2 % oprocentowanie (uzależnione od stopy bazowej)
– kwota pożyczki do 400 tys. zł
– całkowity okres spłaty do 6 lat (12 miesięcy karencji, do 12 miesięcy wakacji kredytowych)

Ofertę przedstawią przedstawiciele Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2020 roku (godz. 10) w formule online przy wykorzystaniu platformy Cisco Webex.

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2020 roku do godz. 12.

Więcej informacji:
e-mail: b.myslak@warmia.mazury.pl
tel.: 89 512 54 88

(wwim)