Dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.4 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 odbędzie się 21 lutego 2019 roku w Olsztynie.

Bezpłatne wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane tematy związane z możliwościami aplikowania projektów, które podlegają dofinansowaniu, limitami i ograniczeniami w realizacji projektów, poziomem dofinansowania, wskaźnikami monitorowania w ramach projektu czy systemami oceny i kryteriami wyboru projektów.

Organizatorem wydarzenia, które odbędzie się Hotel Park w Olsztynie (al. Warszawska 119), jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 lutego 2019 roku (do godz. 14).

Więcej informacji
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
tel. 89 512 54 82/83/84/85/86
email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

(wwim)