Dla zainteresowanych współpracą ze Skandynawią

Siódma edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” odbędzie się 23 maja 2019 roku w Elblągu (Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25). Zgłoszenia przyjmowane są do 17 maja.

Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom ze Szwecji, Finlandii, Danii, a także przedstawicielom firm z Warmii i Mazur, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.

Ideą wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Podczas wydarzenia odbędzie się również panel dyskusyjny dotyczący najnowszych trendów gospodarczych na rynkach skandynawskich, a także warsztaty dla dwóch grup językowych w trakcie, których uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym lub polskim.
Organizatorami wydarzenia są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz miasto Elbląg. Honorowy patronat nad konferencją objęły Ambasada Finlandii, Ambasada Królestwa Danii i Ambasada Szwecji.

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” realizowane jest w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2017 +” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Rejestracja online: http://gmsynergy.com.pl/otwarci-na-skandynawie/

Więcej informacji pod numerem telefonu 89 512 51 82 bądź mailowo: p.puza@warmia.mazury.pl

Program ramowy:

9:30 Powitalna kawa, rejestracja uczestników
10:00 Prezentacja regionu w formie filmu o regionie i komentarza
10:10 Otwarcie konferencji oraz powitanie uczestników
10:30 Prezentacja: Jak znaleźć wiarygodnego partnera biznesowego?
10:45 Prezentacja: Skuteczny networking – jak w krótkim czasie poznać kilkudziesięciu partnerów i klientów?
11:00 Prezentacja: „Slow cities“ nie zostają w tyle – prowadzenie biznesu i życie
w miastach Cittaslow
11:15 Panel dyskusyjny: Hub Ecoststem – skandynawski trend na polskim gruncie
12:00 Lunch
12:30 Warsztaty z podziałem na grupy:
– Grupa polskojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na rynku zagranicznym – międzynarodowe działania marketingowe, case study
– Grupa anglojęzyczna: Jak skutecznie zaistnieć na polskim rynku – administracja, kultura, komunikacja.
14:00-16:00 Networking biznesowy

(wwim)