Dlaczego podrożał projekt Olsztyna Głównego?

PKP SA organizowały już dwa przetargi na projekt budowy nowego dworca i przebudowy stacji Olsztyn Główny. W obu wygrał – jako konsorcjant bądź samodzielnie – Multiconsult Polska, lecz w drugim postępowaniu już z droższą ofertą. – Budżet został zaktualizowany z uwagi na wpływającą na zakres niezbędnych prac projektowych rozpoczętą procedurę wpisu budynku dworca do ewidencji Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków oraz ze względu na aktualizację wartości robót – wyjaśnia Michał Stilger, rzecznik PKP SA.

Przedmiotem postępowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy dworca Olsztyn Główny wraz z modernizacją układu torowo-peronowego i infrastruktury kolejowej. Zakres prac PKP PLK obejmuje przebudowę infrastruktury torowo-peronowej, a PKP SA – wyburzenie istniejącego dworca kolejowego oraz budowę nowego budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i niezbędną infrastrukturą. W ramach inwestycji ma powstać połączenie z Zatorzem. Więcej o zakresie pisaliśmy przy pierwszym przetargu.
Jak pisaliśmy, PKP SA kilka dni temu rozstrzygnęło postępowanie. Wybrano ofertę firmy Multiconsult Polska, która uczestniczyła też w pierwszym postępowaniu. Zakończyło się ono fiaskiem z uwagi na oskarżenia korupcyjne. Zatrzymano m.in. jednego z dyrektorów w PKP SA. Firma Multiconsult podkreśla, że zarzuty oraz zatrzymania przez CBA nie dotyczą firmy Multiconsult Polska i jej pracowników, a wyłącznie byłego konsorcjanta spółki. Rzecznik PKP SA przekonuje, że „nie jest prawdą”, że wybrano tego samego wykonawcę. – W pierwszym przetargu ofertę złożyło konsorcjum składające się z firm Multiconsult (część torowa) i Allplan (przebudowa dworca). Po unieważnieniu postępowania PKP SA zweryfikowały dokumentację przetargową i wprowadziły zmiany zapewniające równe warunki konkurencyjne dla wszystkich potencjalnych oferentów – mówi Michał Stilger, rzecznik PKP SA. Teraz Multiconsult wystartował sam, bez konsorcjanta.
Multiconsult złożył teraz ofertę na kwotę 7,726 mln zł brutto. To więcej niż w pierwszym przetargu, gdzie wspólnie z Allplanem proponował 5,285 mln zł brutto. Zwiększyła się też kwota, którą PKP SA zamierzają przeznaczyć na zamówienie. Skąd ta różnica w cenie? – Budżet PKP SA przewidziany na przebudowę dworca Olsztyn Główny został zaktualizowany z uwagi na wpływającą na zakres niezbędnych prac projektowych rozpoczętą procedurę wpisu budynku dworca do ewidencji Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków oraz ze względu na aktualizację wartości robót, będącą podstawą wyceny prac projektowych. Ta z kolei wynika z ogólnego wzrostu wartości zawieranych przez PKP SA umów na roboty budowlane. Aktualizacja wartości zamówienia została przeprowadzona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych – wyjaśnia Michał Stilger. (transport-publiczny.pl)

https://twitter.co/MediagroupinfoP

https://www.facebook.com/MediaGroupInfo/