AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”

Od 5 stycznia br. obowiązują przepisy umożliwiające przyznanie dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.  W terminie do 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID – 19. mogą składać w MOPS w Morągu wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w oparciu o wniosek o dodatek mieszkaniowy opatrzony adnotacją o treści „ wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony  o dopłatę do czynszu”, złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, należy spełniać łącznie poniższe warunki:

być wyłącznie najemcą lub podnajemcą.

najemca lub podnajemca spełnia warunki do przyznania dodatku mieszkaniowego.

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.

ubiegający się o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Ze względu na fakt, iż katalog osób ewentualnie uprawnionych do dopłat do czynszu jest węższy niż uprawnionych do dodatku mieszkaniowego, przed złożeniem wniosku zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego. Więcej informacji uzyskać można w tut. MOPS w dni robocze pod numerem telefonu 89 757 43 58 wew.35  , w godzinach   7.00  – 15.00  .

Więcej informacji: Dopłaty do czynszu – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Portal Gov.pl (MOPS Morąg)

error: Nie kopiuj!!!