Warmia i Mazury

Dodatkowe pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich

W 2023 roku w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” dofinansowano już 20 zadań na kwotę 150 tys. zł. Dodatkowo przyznano dofinansowanie na 10 zadań na kwotę około 70 tys. zł.  

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego użytku – możliwe do wyparzania, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów wytwarzanych przez koło gospodyń wiejskich), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich.

Lista dofinansowanych zadań KGW – rezerwowa.docx

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!