Warmia i Mazury

Dofinansowanie na sport dzieci i młodzieży

Do 31 października 2020 roku przyjmowane są zgłoszenia w konkursie „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.

Konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Inicjatywa zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach.

O dofinansowanie mogą się ubiegać związki stowarzyszeń, stowarzyszenia czy fundacje, które są zarejestrowane na terenie RP.

Wymagane warunki:
1.    Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (organizator nie może osiągnąć dochodu).
2.    Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na następujące kategorie: transport, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie uczestników obozu.
3.    Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację poniesionych już wydatków, o których mowa w pkt. 2.
4.    Każdy obóz powinien:
a. mieć charakter sportowy, a zajęcia stricte sportowe powinny być realizowane co najmniej 2 godziny dziennie;
b. trwać co najmniej 10 następujących po sobie dni kalendarzowych;
c. odbywać się wyłącznie na terenie Polski;
d. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną;
e. być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
5.    Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
6.    Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu bądź już otrzymał lub otrzyma na jego organizację dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu.

Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.

Operatorem krajowym Programu Ministerstwa Sportu została Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!