AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Dofinansowanie zadań publicznych w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym.

W ramach Otwartego Konkursu Ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Morąg na lata 2022-2025 złożono łącznie 7 ofert. Do wsparcia Burmistrz Morąga wybrał 6 ofert.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia (PDF, 159.5 KiB)

Skan Zarządzenia o rozstrzygnięciu Konkursu (PDF, 645.8 KiB)

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!