„Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” i „Bezpieczny PAS(ażer)”

Trwają ogólnopolskie akcje „Dojedź(MY) bezpiecznie do celu” i „Bezpieczny PAS(ażer), w trakcie których policjanci ruchu drogowego kontrolują pojazdy przewożące osoby i przypominają kierowcom oraz pasażerom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna skierowana jest głównie do kierowców transportu zbiorowego, ale oczy funkcjonariuszy nie omijają także tych indywidualnych kierujących. Prowadzone działania profilaktyczne mają na celu zwrócenie uwagi kierujących pojazdami między innymi na:

przestrzeganie przepisów ruchu drogowego (stosowanie się do ograniczeń prędkości, dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze)

stan techniczny pojazdu

bezpieczeństwo pasażerów, w szczególności dzieci

swój stan psychofizyczny

koncentrację w trakcie prowadzenia pojazdu

Równolegle prowadzone są działania informacyjno – edukacyjne „Bezpieczny PAS(ażer)”, w których policjanci przypominają pasażerom, że także są uczestnikami ruchu drogowego i mają prawo do bezpiecznej podróży zarówno w transporcie zbiorowym, jak i indywidualnym. Mundurowi uświadamiają również, że niewłaściwe zachowanie pasażera np. rozpraszanie uwagi kierowcy, prowokowanie do nieprzestrzegania przepisów może mieć wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Policjanci ostródzkiej drogówki prowadzą intensywne działania i starają się dotrzeć do jak największej liczby kierowców transportu zbiorowego. Codziennie przeprowadzają kontrole, sprawdzając między innymi stan trzeźwości kierujących, ich dokumenty, stan techniczny pojazdów i przypominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Wszystko po to, by każdy mógł bezpiecznie dojechać do celu. (KWP Olsztyn)