Warmia i Mazury

Dostępność szansą na rozwój

Ideą konkursu  organizowanego przez PARP jest uświadomienie przedsiębiorcom, że inwestowanie w szeroko rozumiany obszar dostępności może stać się źródłem ich przewagi konkurencyjnej.

Szansę na zdobycie dofinansowania w ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkursie mają podmioty specjalizujące się w organizacji szkoleń i doradztwa.

Wnioski będzie można składać od 5 do 26 maja 2020 r.

Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa powinien dotyczyć uniwersalnego projektowania oraz technologii asystujących i kompensacyjnych. Technologie te mają za zadanie umożliwić osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów i usług na równi z innymi. Nie chodzi przy tym tylko wyłącznie o osoby z niepełnosprawnością, ale również o seniorów, kobiety w ciąży czy rodziców z małymi dziećmi. Z myślą o nich wszystkich stosowane są również zasady uniwersalnego projektowania produktów i usług.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
– przedsiębiorcy,
– podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
– podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
– reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców,
– organizacje pracodawców,
– organizacje samorządu gospodarczego,
– organizacje związkowe.

W ramach ogłoszonego konkursu PARP wybierze podmioty, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych lub rozwojowych, w tym także z zakresu technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania.

Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy makroregion:
makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie,
makroregion nr 2 – województwo: lubelskie, mazowieckie,
makroregion nr 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie,
makroregion nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie,
makroregion nr 5 – województwo dolnośląskie, lubuskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie.

Budżet konkursu to 27 mln zł i tyle samo wynosi dofinansowanie. Wkład własny nie jest wymagany.

Więcej informacji na stronie:
https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj#dokumenty

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!