Warmia i Mazury

Dotacje dla NGO z zakresu turystyki

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach konkursu dotacyjnego „Turystyka w roku 2021”.

Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie finansowe realizowanych przez siebie zadań publicznych do wysokości 75% ich wartości.

Konkurs, ogłoszony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmuje zadania realizowane od 1 marca do 31 grudnia 2021 roku. Zadania, na realizację, których przyznawane będzie dofinansowanie, dotyczą w szczególności:
1.    renowacji istniejących i wytyczania nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowania szlaków turystycznych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami oraz osób starszych,
2.    innowacyjnych rozwiązań w turystyce zwiększających bezpieczeństwo turystów,
w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19,
3.    rozwóju kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki
w zakresie poprawy świadczonych usług.

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w tym konkursie, wynosi łącznie 2 600 000 zł.

Okres realizacji zadań: od 1 marca 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Wnioski można składać do 31 stycznia 2021 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!