Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie jako osoby bezrobotne, podjął działania mające na celu przesunięcie powstałych oszczędności w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kierunku dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu (http:Hostroda.praca.gov.pV) po uzyskaniu zgody od Instytucji Pośredniczącej na dokonanie wnioskowanych zmian w projektach realizowanych w ramach PO WER oraz RPO.

Zapraszamy również do kontaktu osobistego bądź telefonicznego z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie (pokój nr 132, Tel. 89 642 95 24) oraz w Filii PUP w Morągu (pokój nr 31, Tel. 89 757 91 22).

(PUP Ostróda)