KULTURA I SZTUKAWarmia i Mazury

Dotacje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 2024

W listopadowym naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, usytuowanym na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w 2024r.

W-MWKZ pozytywnie rozpatrzył dwadzieścia wniosków i w sposób następujący rozdysponował 620 tys. zł.:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 22 w Olsztynie

Remont elewacji frontowej wraz z balkonami kamienicy przy ul. Kościuszki 22 w Olsztynie 60.000,00

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mickiewicza 3 w Olsztynie

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Olsztynie – 50.000,00

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kajki 8 w Olsztynie

Prace konserwatorskie elewacji budynku przy ul. Kajki 8 w Olsztynie (front). 50.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina Biskupa w Boleszynie

Naprawa dachu nad zakrystią południową z wymianą pokrycia dachowego, wymianą obróbek rynien i rur spustowych w kościele p.w. Św. Marcina Biskupa w Boleszynie 44.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Chojniku

Badania konserwatorskie elewacji i wnętrza wraz z wyposażeniem kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sambrodzie 8.500,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Świętajnie

Wykonanie dokumentacji na remont dachu pastorówki przy kościele pw. Maksymiliana Kolbe w Jerutkach 20.000,00

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kolejowej 16 w Olsztynie

Remont dachu kamienicy przy ul. Kolejowej 16 w Olsztynie 70.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Blankach

Konserwacja ambony z kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Blankach 30.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Rumianie

Fumigacja drewnianego kościoła p.w. Św. Barbary w Rumianie wraz z wyposażeniem wnętrz 50.000,00

 1. Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic

Badania konserwatorskie i opracowanie programu prac konserwatorsko – restauratorskich bramy i muru Bezławkach/Stąpławkach, stanowiącego część muru ogrodzenia cmentarza przykościelnego na dz. nr 14/8 30.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka Świętej Anny w Sokolicy

Badania konserwatorskie gotyckich polichromii kościelnych 12.500,00

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 6 w Olsztynie

Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich – remont balkonów w budynku przy ul. Wyzwolenia 6 w Olsztynie 40.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św Apostołów Piotra i Pawła w Użrankach

Prace konserwatorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Użrankach 20.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka św. Bartłomieja w Piotraszewie

Konserwacja ambony w kościele pw. św. Bartłomieja w Piotraszewie 20.000,00

 1. Stowarzyszenie Kulturalne „Zamek” w Reszlu

Remont pozostałej części północnej dachu i konserwacja gzymsu południowego skrzydła zamku w Reszlu z uzupełnieniem instalacji odgromowej 20.000,00

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Olsztynie

Prace konserwatorskie ścian, sufitów i posadzek klatki schodowej wraz ze stolarkami okiennymi i drzwiami na strych w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Olsztynie 20.000,00

 1. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okopowej 12 w Olsztynie

Prace konserwatorskie klatki schodowej w budynku przy ul. Okopowej 12 w Olsztynie (stolarka okienna na klatce schodowej w budynku) 10.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach

Konserwacja gotyckiej rzeźby Pieta z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach 10.000,00

 1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Grzędzie

Prace ratunkowe po pożarze przy ołtarzu głównym Krzysztofa Parvangera – VIII etap w kościele p.w. św. Mikołaja w Grzędzie 15.000,00

 1. Zamek Szymbark II sp. z o. o.

Prace ratunkowe wieży bramnej wraz murem międzybramia w Szymbarku -V etap 40.000,00

Z powodu braku  środków odrzucono 79 wniosków, a 24 pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne. Szczegółowe informacje O PRZYZNANIU DOTACJI:

Wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Wykaz wniosków odrzuconych z powodu braku środków finansowych

Wykaz wniosków bez rozpatrzenia

Wykaz przyznanych dotacji

(WKZ Olsztyn)

 

error: Nie kopiuj!!!