AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Dowód osobisty – ważne informacje

Dowód osobisty to dokument, który: potwierdza twoją tożsamość (na przykład możesz potwierdzić swoje dane osobowe w banku lub urzędzie), potwierdza twoje polskie obywatelstwo (na przykład za granicą), pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów strefy Schengen i krajów, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży, na przykład Albania i Czarnogóra. 

Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce. Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport), mówi Katarzyna Zarachowicz, sekretarz Gminy Morąg, naczelnik wydziału organizacyjnego i spraw obywatelskich UM w Morągu:

Dowód wydawany po 4 marca 2019 roku (e-dowód)

W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat: imię lub imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona swoich rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, zdjęcie, numer PESEL, obywatelstwo.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu: jego seria i numer, data wydania, data ważności, kto go wydał, numer CAN.

CAN — numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy) e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach: powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN), aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa, miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego, certyfikaty, które pozwalają: uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP,  podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym,  potwierdzić swoją obecność.

Dowód wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie.
W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.
NIE znajdziesz w nim jedynie numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

Dowód wydany do 28 lutego 2015 roku

W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane na swój temat, co w e-dowodzie.

A dodatkowo następujące informacje: wzrost,  kolor oczu,  wzór podpisu,  adres zameldowania.

Chociaż adres zameldowania jest na dowodzie osobistym, to nie potwierdza on zameldowania.
Dlatego, jeśli się przeprowadzisz, nie musisz wymieniać dokumentu.
W dowodzie osobistym znajdziesz te same dane dotyczące dokumentu, co w e-dowodzie.
NIE znajdziesz w nim jedynie numeru CAN, który wykorzystujesz, by nawiązać bezpieczne połączenie z elektroniczną warstwą dokumentu.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku

10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.

Dowód osobisty wydany od 1 marca 2015 do 3 marca 2019 roku

10 lat – dla osób w wieku od 5 lat,

5 lat – dla osób w wieku do 5 lat.

Dowód osobisty wydany od 1 stycznia 2001 do 28 lutego 2015 roku

10 lat – dla osób pełnoletnich,

5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,

bezterminowo – dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

m- Tożsamość

Kończy się ważność twojego dowodu osobistego? A może twój zwykły dowód jest jeszcze ważny, a chcesz mieć e-dowód? Zbliżają się twoje 18. urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Możesz to zrobić w dowolnym urzędzie, niezależnie od adresu zameldowania. Wniosek o dowód możesz złożyć także przez internet.

Kto składa wniosek

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto: ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,

wymienia dowód osobisty – na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto: kończy 18 lat za mniej niż 30 dni, jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą, jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:  dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być), innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli: masz ukończone 18 lat, zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko, zmienił się twój wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie twojej twarzy, twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony, certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione.

Jeśli twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał twój dowód.

Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli: podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i zawiadomiłeś o tym organ ścigania (np. policję, prokuraturę) albo posiadasz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych, twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód, masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia), nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

(red.)

error: Nie kopiuj!!!