Dożynki Wojewódzkie i Konkurs na Najładniejszy Wieniec

Jak co roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 września 2019 roku. Zwycięzców poznamy podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się 22 września na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.

Dożynki są symbolicznym podziękowaniem za zbiory i prośbą o urodzaj w przyszłych latach oraz wspaniałą okazją do wspólnego spotkania się rolników z całego województwa. To także okazja aby podziękować im za całoroczną, mozolną i bardzo trudną pracę, którą wykonują każdego dnia.

Dożynki wojewódzkie wzorem lat ubiegłych rozpoczną się o godz. 11.30 przemarszem korowodu dożynkowego pod olsztynecki amfiteatr. Tam o godz.12.00 odbędzie się uroczysta msza święta.

Podczas uroczystości nie zabraknie wielu atrakcji. Będzie można podziwiać prawdziwe arcydzieła sztuki ludowej oraz skosztować przepysznych wypieków. Ważnym punktem programu jest rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich. Nie zabraknie też występów artystycznych. Po części oficjalnej uroczystości, gości będzie bawił zespół Weekend.

Ideą konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy jest kultywowanie oraz popularyzacja dziedzictwa kulturowego i tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej, prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy oraz promocja dorobku kulturowego wsi województwa warmińsko-mazurskiego.

Każda gmina może zgłosić maksymalnie jeden wieniec dożynkowy, prezentowany przez jedną grupę, liczącą nie więcej niż dziesięć osób (uwzględniając w tym kapelę i grupę śpiewaczą).

Przy ocenie brane są pod uwagę m.in. różnorodność i jakość użytych materiałów naturalnych, architektura bryły (forma nawiązującą do tradycji regionu), kompozycja i dobór barw, precyzja wykonania, ogólny wyraz artystyczny i estetyczny.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody finansowe. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.

Więcej informacji o konkursie na stronie www.warminsko-mazurskie.ksow.pl

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia do konkursu
Karta oceny imienna
Karta oceny członków komisji
Lista rankingowa
Protokół

(wwim)