Warmia i Mazury

Dożynkowy konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Samorząd województwa organizuje konkurs „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2023” podczas Warmińsko-Mazurskich Dożynek Wojewódzkich. Wydarzenie odbędzie się 17 września 2023 roku w olsztyneckim skansenie.

Ideą przedsięwzięcia jest utrzymanie, rozwijanie tradycji i obyczajów regionalnych, prezentowanie osiągnięć lokalnych twórców sztuki ludowej, promocję rynku produktów regionalnych oraz inicjatyw lokalnych.

Ważne jest również pogłębianie więzi z regionem oraz integracja środowisk twórczych w województwie warmińsko-mazurskim.

Stoiska wystawowe oceniane będą pod kątem kompozycji przestrzennej stoiska, kompozycji układu eksponatów, sposobu prezentacji stoiska, atrakcyjności wizualnej i obfitości oferty produktów prezentowanych na stoisku KGW. Prezentacja odbywać się będzie od godz. 10.00 do 14.00.

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, które działają w województwie warmińsko-mazurskim. Skład osobowy jednego KGW nie może przekroczyć pięciu osób, a w konkursie może wziąć udział maksymalnie dwanaście Kół Gospodyń Wiejskich. O wyborze KGW decyduje kolejność zgłoszeń.

Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe: I miejsce: 3 000,00 tys. zł brutto, II miejsce: 2 500,00 tys. zł brutto, III miejsce: 2 000,00 tys. zł brutto, wyróżnienia: 1 000,00 tys. zł brutto.

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 września 2023 roku drogą mailową: dow@warmia.mazury.pl (decyduje data doręczenia) oraz w wersji papierowej pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn z dopiskiem Wojewódzki Konkurs na „Najładniejsze stoisko dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich 2023”.

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu – PDF
– Regulamin konkursu – wersja edytowalna
Karta zgłoszenia do konkursu

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!