„Drezdeńska” na Gali Szkoły Dialogu

We wtorek, 26.02.2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala Szkoły Dialogu. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii  i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu reprezentowały dyrektor Halina Pasternacka, koordynator projektu Agnieszka Wymentowska-Derezińska oraz uczennice: Adrianna Gotowicka, Karolina Majewska, Zuzanna Ludkiewicz. Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości.

Uczestnicy najpierw odkrywają często zapomnianą historię i kulturę żydowską, a następnie poprzez różnorodne działania prezentują zdobytą wiedzę innym mieszkańcom miejscowości.

Program Szkoła Dialogu rozpoczął się w 2008 roku. Na podstawie wieloletniego doświadczenia edukacyjnego Forum Dialogu, po latach organizowania warsztatów o tolerancji i trudnych pytaniach w dialogu polsko‐żydowskim oraz polsko‐żydowskich spotkań młodzieży autorzy programu uznali, że nieznajomość wspólnej historii i wyrosłe przez lata uprzedzenia stanowią najpoważniejszą przeszkodę w dialogu polsko‐żydowskim.

Obecnie, gdy program Szkoła Dialogu osiągnął ogólnopolską skalę i co roku bezpośrednio obejmuje swoim zasięgiem około tysiąca uczniów, wiadomo, że udało się zbudować unikalne przedsięwzięcie edukacyjne, które łączy odkrywanie historii, dekonstruuje uprzedzenia, ale też zachęca do zaangażowania w działania w przestrzeni publicznej własnej miejscowości.

Uczniowie uczestniczą w warsztatach i tworzą swój projekt. Uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz danej miejscowości. Samodzielnie odszukują i rekonstruują lokalne dziedzictwo żydowskie, upamiętniając historię Żydów w miejscach, w których sami mieszkają.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez specjalnie przygotowanych edukatorów Forum, uczniowie rozpoczynają osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka. Przeprowadzają wywiady z członkami swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają z lokalnymi aktywistami, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w ich miejscowości. To właśnie oni – uczniowie – stają się przewodnikami i przygotowują wycieczki po miejscach związanych z historią Żydów, przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Tamci Żydzi przestają być „obcy” i stają się na powrót sąsiadami, którzy mimo tego że zginęli, nie są zapomniani.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu otrzymał tytuł SZKOŁY DIALOGU 2018. Program „Szkoła Dialogu” ma na celu poszerzenie wiedzy młodzieży no temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kroju, poprzez czynne poznawanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu. Otrzymany przez placówkę dyplom stanowi dowód uznania za zaangażowanie szkoły w program w roku 2018, a tym samym za działanie na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

(red./ZSZiO Morąg)