AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Droga Łączno- Jurki będzie gminna

Radni Miejscy z Morąga podjęli uchwałę w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej Nr 1174 N Łączno — Jurki do kategorii dróg gminnych.

Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Ostródzkiego oraz w związku z Uchwałą Nr XV/149/2020 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, Rada Miejska w Morągu zdecydowała, że do kategorii dróg gminnych na terenach wiejskich gminy Morąg należy zaliczyć dotychczasową drogę powiatową Nr 1174 N Łączno — Jurki.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służącą miejscowym potrzebom. Taką też funkcję spełnia dotychczasowa droga powiatowa Nr 1174 N Łączno — Jurki. Na podstawie wspólnych deklaracji zarządców dróg, podjęto decyzję o pozbawieniu ww. drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych. Stosowna uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta przez Radę Powiatu w Ostródzie w dniu 30 czerwca 2020 r. W celu zakończenia procedury zmiany kategorii drogi powiatowej na drogę gminną konieczne jest podjęcie uchwały w tej sprawie przez Radę Miejska w Morągu.

(UM  Morąg)

error: Nie kopiuj!!!