AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Droga Łukta – Olsztyn z unijnym dofinansowaniem

Zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Łukta – Olsztyn”.

Chodzi o trasę liczącą ponad 20 km długości. Inwestycja polega na rozbudowie drogi oraz przebudowie istniejących skrzyżowań.

Obejmuje m.in. wzmocnienie nawierzchni, budowę i przebudowę infrastruktury towarzyszącej (chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych, ciągów i ścieżek rowerowych), poprawę bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach i przejściach przez miejscowości, korektę łuków poziomych i pionowych, poprawę oznakowania czy wyprofilowanie poboczy.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 165 mln zł, jego dofinansowanie to prawie 147 mln zł, a wkład własny Województwa – 18  mln zł.

– Jest to inwestycja bardzo kosztowna, ale też bardzo korzystna dla nas jako inwestora, bo gros tych środków będzie pochodziło z dotacji unijnych, czyli z RPO – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – To ważna, dobra, strategiczna decyzja zarządu województwa poprawiająca infrastrukturę drogową w regionie Warmii i Mazur, w tej części województwa.

Środki na dofinansowanie projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym).

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!