Drużynowe Zawody Klas Mundurowych „Sprawni jak policjanci”

W rywalizacji wzięło udział 7 drużyn liczących łącznie 84 zawodników. Najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim. Dwie z trzech konkurencji były prowadzone przez policyjnych instruktorów z wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyk i technik interwencji.

Wczoraj (24.10.2019), w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie rozpoczęły się Drużynowe Zawody Klas Mundurowych „Sprawni jak Policjanci”. Składały się one z trzech drużynowych konkurencji sprawnościowych.

Pierwsza konkurencja polegała na pokonaniu toru przeszkód, druga na udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast trzecią konkurencją było strzelanie dynamiczne. Pierwsza i trzecia konkurencja prowadzona była przez policyjnych instruktorów z wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyk i technik interwencji ostródzkiej komendy Policji.

Celem zawodów było propagowanie zawodu policjanta wśród przede wszystkim uczniów klas mundurowych oraz roli i zadań Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, a także doskonalenie umiejętności i sprawności fizycznych uczniów.

Podczas otwarcia zawodów w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie nadkom. Krzysztof Bilicki, życzył wszystkim uczestnikom między innymi jak najwyższych lokat i sportowej rywalizacji podczas zawodów.

Do rywalizacji z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petofi w Ostródzie zaproszeni zostali uczniowie z następujących szkół: z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim , Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie.

Zwycięzcami zawodów zostali uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim.

(KPP Ostróda)