Dwa dni z funduszami europejskimi w Elblągu i Ełku

Bezpłatne spotkania informacyjne odbędą się odpowiednio 9 oraz 10 października 2019 roku w Elblągu oraz Ełku.

Wydarzenie w Elblągu związane jest z rozliczaniem wniosków o płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady rozliczania wydatków we wnioskach o płatność za pomocą systemu SL2014, jak prawidłowo opisywać dokumenty księgowe oraz najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków.

Spotkanie, które odbędzie się w Hotelu Młyn (ul. Kościuszki 132, 82-300 Elbląg), adresowane jest do wszystkich beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych zasadami rozliczania wydatków we wnioskach o płatność w ramach RPO WiM 2014-2020.

WIĘCEJ INFORMACJI

Z kolei 10 października 2019 roku w Ełku odbędzie się przedsięwzięcie pn. „Zasady rozliczania projektów finansowanych z EFRR”. Inicjatywę poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej części I Osi Priorytetowej Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona zasadom rozliczania projektów w ramach RPO WiM na lata 2014-2020, Osi I wdrażanych przez WMARR S.A.
W drugiej części spotkania ekspert przedstawi ofertę pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach WMARR S.A.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku (ul. Grunwaldzka 1).

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)